ENERGIE A ZDROJE

Napomáháme pozitivním změnám

ENERGIE A ZDROJE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
95% odpadu k recyklaci3XR – Redukuj, Renovuj, RecyklujPapírové paletyDáváme věcem druhý život
Jak chráníme životní prostředí v České republice
Dáváme věcem druhý život. Cílem projektu 3×R je upozornit na fakt, že nic nemusí skončit jako odpad a všechno se dá znovu využít.

V IKEA se snažíme vyrábět více výrobků z menšího množství surovin. Stejně usilovně se snažíme využívat odpad jako nový zdroj surovin a vyhledávat a využívat nové zdroje materiálů tak, abychom při tom chránili přírodní zdroje a postupovali odpovědně vůči životnímu prostředí.

Více informací o projektu a způsobech, jak se zapojit najdete na www.3XR.cz
Šetrnejšia IKEA Bratislava
Třídění odpadu
3XR – Redukuj, Renovuj, Recykluj
Papírové palety
IKEA jako první firma zavedla do dopravy a skladování zboží systém papírových palet.

Papírové palety jsou při zachování nosnosti tenčí než dřevěné, čímž se zvyšuje kapacita kamionů, palety není nutné vracet zpět do distribučních center a jsou plně recyklovatelné. Díky tomuto opatření jsme za rok snížíli počet kamionů na českých silnicích o 210 a tím i emise CO2.

Více informací z této oblasti
Papírové palety
V IKEA najdete spoustu řešení a nápadů na efektivní a správné třídění odpadu. Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů − to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit surovinami všude, kde je to možné

Snažíme se jít příkladem – v našich obchodních domech vytřídíme v průměru 95 % odpadu, který putuje na recyklaci či energetické zhodnocení.

Věříme, že veškerý materiál si zaslouží druhou šanci a nic by nemělo skončit na skládce.

Více informací z této oblasti
Ekoaudity
Ekoaudity
V rámci Mezinárodní klimatická konference COP21, kde je IKEA jedním z mluvčích, uspořádala IKEA po celém světě řadu aktivit, které mají upozornit na fakt, že ochrana životního prostředí je záležitostí nás všech. V České republice vyslala v rámci projektu Ekoaudity školáky do čtyřech institucí, aby se podívali, jak na tom se šetrným přístupem k životnímu prostředí jsou.
Více informací z této oblasti
PODNEBÍ A ENERGIE
Chceme získat energetickou nezávislost
Chceme, aby naše činnost měla pozitivní dopad na životní prostředí - proto také chceme od 2020 využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů, které vyprodukují veškerou energii, kterou pro sebe potřebujeme, ze zdrojů jako je vítr nebo slunce. Stejně tak se snažíme, aby naše budovy byly energeticky účinnější a spotřebovávaly méně energie.
Muži instalující solární panely na střeše obchodního domu IKEA
Na budovách IKEA po celém světě jsme nainstalovali více jak 700 000 solárních panelů.
Pohled z výšky na OD IKEA se solárními panely
Chceme být energetickyy nezávislí.
Proto hodláme investovat do výroby energie z obnovitelných zdrojů a do zařízení, která nám zajistí efektivní využívání energií.
Větrné elektrárny
Jak chceme našeho cíle dosáhnout
do roku 2015 máme v plánu investovat 1,5 miliardy euro (převážně do větrných a fotovoltaických elektráren), což by nám mělo umožnit dosáhnout našeho cíle - energetické nezávislosti.
NÁŠ CÍL
Do konce roku 2020 chceme vygenerovat tolik obnovitelné energie, kolik spotřebujeme.
Chceme přepravovat více výrobků a méně vzduchu
Každý den prodáme na celém světě miliony výrobků, které potřebujeme přepravit od dodavatelů do našich obchodů a k našim zákazníkům co nejefektivněji. Již při designu dbáme na to, aby se naše výrobky snadno přepravovaly v plochém balení a trvale se snažíme optimalizovat počet jízd i spotřebu pohonných hmot využívaných vozidel.
Více než polovina našich výrobků míří od výrobců přímo do obchodních domů (nikoliv do distribučních center), čímž se snižuje intenzita dopravy. Současně se snažíme všechna vozidla maximálně vytěžovat, tedy umístit na každé vozidlo co nejvíce výrobků. To vše nám pomáhá držet naše náklady i ceny na co nejnižší úrovni a současně také chránit životní prostředí. Od roku 2011 jsme snížili objem emisí CO2 na krychlový metr přepravovaných produktů o 13 % a našim cílem je dostat se do roku 2016 až na 20% snížení.
Pracovníci IKEA přesouvají výrobky uložené na papírové paletě
Když jsme místo dřevěných palet začali používat papírové, snížila se naše ekologická stopa při dopravě výrobků IKEA o 75 000 tun CO2 za rok.
Lampa VIDJA
Návrat k jednoduchosti
Neustále hledáme způsoby, jak vylepšovat naše výrobky. Proto jsme upravili design naší lampy VIDJA tak, aby měla jednodušší montáž, a to tím, že jsme snížili počet dílů z 33 na 9. Tím jsme zároveň snížili hmotnost o 28 %. Díky menšímu objemu pak na jednu paletu umístíme 128 lamp místo původních 80. Stolní lampa VIDJA
EKTORP sofa
Netradiční přístup
Zkoušíme naše výrobky neustále vylepšovat a nevzdáváme to ani v případě, kdy si myslíme, že nic vylepšit už nejde. Jeden z našich designérů například našel způsob, jak balit pohovky do ještě plošších balení, které jsou navíc téměř o polovinu menší než ty původní. Tento nápad nám snížil náklady na dopravu, emise CO2 a také cenu, aniž by se jakkoliv snížila kvalita! Pohovky EKTORP
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Výrobky IKEA ze dřeva
DŘEVO
Přirozená krása
V IKEA máme dřevo moc rádi. Je to živý materál, který výrobkům dodává trvanlivost a teplo, s přibývajícím věkem roste do krásy a navíc patří mezi recyklovatelné a obnovitelné zdroje. Proto se také velmi angažujeme na poli ochrany a zachování důležitých přírodních zdrojů dřeva.
Moudré využívání dřeva
Dřevo je jedním z našich nejdůležitějších materiálů a využíváme ho k výrobě řady výrobků. Neustále také hledáme způsoby, jak dřevo co nejlépe využít a navrhujeme výrobky tak, aby k jejich výrobě bylo použito co nejmenší množství materiálu a aby jejich výroba byla maximálně efektivní.
Řadu let jsme spolu s dalšími pracovali na zvýšení objemu dodávek dřeva z odpovědně spravovaných lesů. Jsme jedněmi ze zakládajících členů Forest Stewardship Council® (FSC) a v současné době máme 21 odborníků na lesnictví, kteří zajišťují, že veškeré dřevo splňuje naše standardy a že u dodávek postupně narůstá objem certifikované dřeva.
Největší objemy dřeva získáváme z Polska, Litvy, Ruska, Švédska, Německa a Ruska.

Do srpna 2020 se ocitneme „na straně lesa“, což znamená, že za našimi vlastními potřebami a napříč celým odvětvím bude stát soustavné dodržování našich požadavků na lesní hospodářství a prosazování udržitelných lesnických postupů. Také přispějeme k ukončení odlesňování.
No Youtube Player
Tai Wen pracuje jako lesnický specialista pro IKEA a zajišťuje, že dřevo dodávané z Číny pochází z odpovědně spravovaných lesů.
Lesnický specialista
Standardy pro lesnictví
Naše IWAY Standardy pro lesnictví stanovují jasné požadavky, které musí splňovat veškeré dřevo používané v produktech IKEA. Součástí standardů je i zákaz používat ilegálně těžené dřevo z míst, kde buď dochází v souvislosti s lesy k sociálním konfliktům, nebo z lesů s vysokou konzervační hodnotou. Všichni dodavatelé musí tento standard splňovat ještě před zahájením dodávek. Kontrolu plnění standardu si pečlivě ověřujeme formou auditů. Stáhněte si standard o lesnictví - IWAY Forestry Standard v PDF
Ramínka IKEA ze dřeva
Využíváme dřevo z udržitelnějších zdrojů
Kromě toho, že dodavatelé dodržují naši Normu pro lesní hospodářství IWAY, vzrostl objem dřeva z udržitelnějších zdrojů – recyklovaného dřeva a dřeva z lesů s certifikací FSC – z 32 % v roce 2013 na 41 % v roce 2014. Do roku 2017 si klademe za cíl dosáhnout 50 %. Více informací najdete na stránkách FSC.
Naše partnerství s WWF
Spolupracujeme s WWF a dalšími organizacemi ve snaze zabránit ilegálnímu kácení a podporovat odpovědné obchodování se dřevem. IKEA a WWF spolupracují již od roku 2002 ve snaze podpořit důvěryhodnou certifikaci lesů a zmapovat (a chránit) lesní oblasti s vysokou ochranářskou hodnotou. Zatím se nám podařilo zlepšit hospodaření s lesy v Evropě a Asii a napomohli jsme k rozšíření lesních oblastí s certifikací FSC o 35 mil. hektarů. Více informací najdete na stránkách WWF
Podporujeme 13 projektů WWF v 11 zemích, jejichž cílem je dosáhnout odpovědnějšího hospodaření s lesy.
Mapa světa, na níž jsou vyznačeny projekty, které IKEA podporuje
Laos
Vietnam
Kambodža
Rusko
Čína
Ukrajina
Litva
Bosna a Herzegovina
Rumunsko
Bulharsko
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Farmář drží v ruce "lepší bavlnu"
BAVLNA
Jeden z našich oblíbených materiálů
Bavlna je přírodní, obnovitelný materiál, který používáme pro výrobu některých našich nejoblíbenějších výrobků - od pohovek a polštářů až po ložní prádlo a stínidla lamp. Vyvíjíme proto velké úsilí, aby pěstování bavlny znamenalo menší zátěž pro lidi i pro planetu.
Co je lepšího na lepší bavlně?
S bavlnou pracujeme rádi, protože je měkká, prodyšná a obnovitelná. Klasický způsob pěstování měl ale velmi často negativní dopad na prostředí i lidi, kteří se jím zabývali. Proto spolupracujeme s farmáři, abychom zvýšili standardy a nekompromisně odstranili dětskou práci z celého dodavatelského řezězce. Spolupracujeme rovněž s organizacemi jako je Better Cotton Initiative (BCI) a WWF, což nám umožňuje celostní přístup k otázkám udržitelnosti pěstování bavlny. Do konce roku 2015 si klademe za cíl, aby veškerá námi používaná bavlna splňovala požadavky BCI a byla z udržitelných zdrojů, případně se pěstovala podle jiných norem udržitelnosti v USA či pocházela od pěstitelů směřujících ke splnění norem Iniciativy za lepší bavlnu (BCI).
Více informací najdete na stránkách BCI


Titulky k filmu si můžete nastavit ve spodním menu (captions/popisky).
No Youtube Player
Podívejte se, jak spolupracujeme s farmáři, BCI a WWF ve snaze proměnit bavlnářský průmysl k lepšímu.
Sundar Borude učí pěstovat bavlnu udržitelným způsobem
Seznamte se s úspěšným pěstitelem bavlny
Sundar Borude z indického státu Maharashtra se stal školitelem a propagátorem společného projektu IKEA a WWF, jehož cílem je propagovat lepší způsoby pěstování bavlny. Učí své sousedy realizovat jednoduchá opatření - používat méně chemikálií a vody - která z jeho farmy udělala ziskový podnik. Více informací najdete na stránkách WWF
Povlečení FÄRGLAV vyrobené ze směsi bavlny a lyocellu
Hledáme alternativy pro bavlnu
Bílá bavlna i nadále zůstane jedním z našich nejužívanějších materiálů, ale vedle toho vytrvale hledáme alternativní obnovitelné materiály. Např. povlečení FÄRGLAV je vyrobeno ze směsi bavlny a lyocellu, což je měkké, prodyšné textilní vlákno pocházející ze stromů. Povlečení FÄRGLAV
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
Čistá čerstvá voda
VODA
Zacházíme s vodou s respektem
Bez vody by nebyl život – ale čistá sladká voda je v některých částech světa obrovský luxus. Proto jsou pro nás a naše dodavatele kvalita i množství vody velmi důležité. Do roku 2020 si klademe za cíl být dobrými hospodáři, pokud jde o vodu, a propagovat vodní hospodářství v rámci našeho žebříčku hodnot. Prostřednictvím spolupráce s ostatními přispějeme ke zlepšení hospodaření s vodou v oblastech s nedostatkem vody, ve kterých působíme, přičemž se zaměříme jak na spotřebu vody, tak na její kvalitu.
Společnou prací k úsporám vody a energie v Indii
Některé továrny v jižní Indii nemají jinou možnost, jak se dostat k vodě, než si ji přivážet nákladními vozy z 50km vzdáleného zdroje. Zastaralé stroje a znečištěná voda často vedou k tomu, že se při výrobě spotřebuje zbytečně moc vody a elektřiny. Jansons, dodavatel textilních výrobků z indického Erode, se nechal inspirovat strategií IKEA Dobré pro lidi a pro planetu a spustil s IKEA partnerský projekt, který by měl tento problem vyřešit. Mezi přijatými opatřeními byl systém na recyklaci odpadní vody používané při tisku, nový proces barvení s nižšími nároky na vodu a provoz motorů, které jsou nyní spuštěny pouze ve chvílích, kdy jsou třeba.

“Naše továrna stojí v místě, kde je voda i elektřina velmi vzácná, což pro nás byla doslova noční můra,” řekl pan Thirukumar, ředitel společnosti Jansons Industries. “Projekt realizovaný společně s IKEA nám ukázal cestu a motivoval nás k dalším krokům. Díky masivnímu zapojení zaměstnanců se nám k dnešnímu dni podařilo ušetřit 285 MWh elektrické energie a 69 mil litrů vody.”
Čistírna odpadních vod dodavatele IKEA v Bangladéši
Voda čerpaná do čistírny odpadních vod v Bangladéši
Dívejme se dopředu: jak ušetřit vodu pro budoucí generace
Více než 23 milionů lidí žijících v Bangladéši nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

“Nechci, aby se tato statistika týkala i mých dětí nebo vnoučat. Chci mít jistotu, že společnost, kde pracuji, nedělá nic, co by mohlo budoucím generacím způsobit problémy,” říká Shah S Alam, ředitel společnosti Unilliance, IKEA dodavatel textilních výrobků z Bangladéše. Významným způsobem se podílel na důležitých projektech vodního hospodářství, které IKEA v této společnosti spustila, a naléhá, aby se společnost Unilliance účastnila dalších, ještě ambicioznějších projektů na záchranu vody.
“Když jsme začali spolupracovat s IKEA, měli jsme již čistírnu odpadních vod, s jejíž pomocí jsme zbavovali vodu znečišťujících látek, než jsme ji vypustili zpátky do přírody. IKEA nám ale navrhla, abychom se zamysleli a hledali způsoby, jak potřebu vody snížit a začít využívat odpadní vody.

“Napadla nás spousta věcí, např. po pár drobných úpravách nyní odpadní vodu využíváme ke chlazení strojů. To nám ušetří así 100 m3 of vody každý den, což za rok vydá tolik vody, kolik by zaplnilo 15 olympijských stadionů!”

“Během pěti až deseti let se zákony v Bangladéši změní a každý bude muset svoji odpadní vodu efektivně využívat. Díky IKEA máme již dnes značný náskok, čehož si všímají i naši zákazníci,” dodal Shah S Alam.
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
ODPAD
Snažíme se co nejvíce recyklovat
Zbytečně neplýtvat a vyrábět více z menšího množství materiálů - to jsou pravidla, která platí v IKEA od počátku. Snažíme se proto šetřit se surovinami, kde je to možné. Naším cílem je, aby do konce roku 2015 bylo nejméně 90 % odpadu z našich obchodních domů a dalších provozů IKEA roztříděno a recyklováno. Naším dlouhodobým cílem je, aby žádný odpad z naší činnosti nekončil na skládkách.
Naší snahou je, aby na skládkách nekončil žádný odpad z našich obchodních domů a dalších provozů.
Recyklační stanice v IKEA
Źárovky pro recyklaci
Přineste výrobky k recyklaci do IKEA!
Snažíme se, aby recyklování bylo co nejjednodušší, proto nabízíme možnost přinášet odpad určený k recyklaci k nám do IKEA. Víte o tom, že do většiny obchodním domů IKEA můžete přinést vybité baterie a zářivky? Podívejte se, co můžete recyklovat ve vašem místním obchodním domě IKEA
Recyklační stanice v IKEA
VĚDĚLI JSTE, ŽE...
... v roce 2014 jsme recyklovali 89 % odpadu, který jsme vytvořili?
ENERGIE A ZDROJE: PODNEBÍ A ENERGIE | DŘEVO | BAVLNA | VODA | ODPAD | POTRAVINY
POTRAVINY
Pro dobrý pocit z dobrých potravin
V našich restauracích a Oddělení švédských specialit IKEA podáváme a prodáváme potraviny 261 milionům zákazníků ročně. V nabídce jsou stále více i udržitelné a bio potraviny, tedy např. potraviny, které jsou certifikovány podle uznávaných norem a u nichž byly dodrženy i standardy pro zacházení se zvířaty.
Farmář s UTZ certifikací kontroluje rostlinu kávovníku
Veškerá káva podávaná a prodávaná v IKEA má od roku 2008 certifikaci UTZ.
SNAŽÍME SE O ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K NÁKUPU POTRAVIN
Nové menu pro děti v bio kvalitě
Ještě větší výběr bio potravin než dříve
V Oddělení švédských specilit najdete vždy i nabídku bio potravin - v současné době ji tvoří 15 produktů, které doplňuje nabídka jídel v bio kvalitě v restauraci (včetně jednoho jídla pro děti).
Pytel kávových zrn s certifikací UTZ
Jsme hrdí na to, že podáváme kávu s certifikací UTZ
UTZ Certified je nezávislá organizace, která uděluje certifikaci kávě, čaji a čokoládě, které byly vypěstovány udržitelným způsobem. UTZ certifikace je jedním z hlavních standardů v oblasti udržitelnosti pro tyto potraviny. Více informací najdete na internetu UTZ
Čerstvý losos na ledu
Odpovědně nakupované mořské plody
Veškeré mořské plody musí pocházet z MSC certifikovaných rybích farem nebo být uvedeny na seznamu WWF jako druhy, které pocházejí ze zdravých a odpovědně chovaných populací. Více informací najdete na internetu WWF, kde si můžete také stáhnout seznam WWF
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
Výrobky na třídění odpadu pomáhají snižovat váš dopad na životní prostředí
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé kroky mají velký dopad
Přesvědčte se, že IKEA je inspirativním místem na práci. Poslechněte si, jak třídění odpadu může snížit váš dopad na životní prostředí. Přejít na Udržitelný život doma
Podporou žen a dívek napomáháme odstraňovat hlavní příčiny chudoby a dětské práce
LIDÉ A KOMUNITY
Lidé jsou pro nás na prvním místě
Pomáháme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí na celém světě. Více informací o Lidé a komunity