Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

News Room


Puha játékfigurák az oktatásért
[International]  Segítség a világ legfontosabb embereinek
A 2011-es IKEA Puha Játékfigura Kampány

Aranyosak, puhák és jó ügyet szolgálnak. Ők a Puha Játékfigurák! Köszöntünk az idei Puha Játékfigura Kampányban, amelynek segítségével ügyfeleink olyan oktatási projekteket támogathatnak, mint az UNICEF és a Save the Children. Nem csak a puha játéfigurákkal fogsz találkozni, hanem olyan gyermekekkel is, akiknek segítséget jelent ez a kampány, valamint többet tudhatsz meg az idei évben támogatott projektekről. Az eredendően kiváló ölelő- és hallgató közönség, a puha játékfigurák nagyszerű tanárok is, mert világszerte felhívják a figyelmet a gyermekek oktatásának fontosságára.
Oktassuk a gyermekeket, a többit pedig bízzuk rájuk

Itt, az IKEÁ-nál hiszünk abban, hogy a gyermekek a világ legfontosabb személyei. Azt szeretnénk, ha minden gyermeknek joga lehetne gyermeknek lenni - kedvükre játszhassanak, tanulhassanak és fejlődhessenek. Keményen dolgozunk azért, hogy gyermekek miliói kezdhessék könnyebben az életüket, hogy felfedezhessék a bennük rejlő lehetőségeket, végül pedig kezükbe vehessék saját jövőjüket. Amikor azt mondjuk, hogy sok ember számára szeretnénk jobb mindennapokat biztosítani, akkor sok nélkülöző emberre is gondolunk. Az IKEA ügyfeleinek közreműködésével Puha Játékfigura Kampányunk azt a hitet vallja, hogy ha a gyermekek megfelelő oktatásban részesülnek, akkor a többit nyugodtan rájuk bízhatjuk.
Egy belgiumi IKEA munkatársnak lehetősége volt személyesen bepillantani a Malin zajló UNICEF projektekbe. Barbara Verbeek, a genti IKEA áruházból így kommentálja a látottakat:“Még sohasem jártam Malin, így elképzelésem sem volt arról, hogyan élnek ott az emberek. Megérkezésemkor azonban kezdtem megérteni, milyen fontos szerepet töltenek be az UNICEF és a hozzás hasonló szervezetek. Még mindig nagyon sok a tennivaló, de amikor megpillantottam a kék UNICEF hátizsákos kisfiút (a hátizsák iskolaszerekkel volt tömve), rájöttem, hogy a dolgok jó irányba haladnak” A Puha Játékfigura Kampány bevételei segítenek a változások elindításában, lehetőséget teremtenek a gyermekeknek a jól megérdemelt oktatáshoz. Idővel, ahogy nő a lojalitás a gyerekekkel szemben, álmaik táptalajra lelnek, oktatásuk pedig további változásokat eredményez.
Barbara Verbeek, IKEA alkalmazott, Gent:
"Még mindig nagyon sok a tennivaló, de amikor megpillantottam a kék UNICEF hátizsákos kisfiút (a hátizsák iskolaszerekkel volt tömve), rájöttem, hogy a dolgok jó irányba haladnak."
Szegénységből a jólétbe

Az IKEA Alapítvány hisz abban, hogy a gyermekenek joguk van a minőségi alapszintű oktatáshoz. Az iskolák biztonságos környezetet biztosítanak a gyerekenek, támogatást, felügyeletet és a szocializációban segítséget nyújtanak számukra. A gyermekek olyan készségeket is elsajátítanak, amelyek saját egészségügyi, családi és és társadalmi körülményeiket javítják. A minőségi oktatás csökkenti a gyermekek megalázásának, kizsákmányolásának lehetőségét, valamint fokozott védelmet nyújt a betegségek ellen.

2009 végén az IKEA Társadalmi Kezdeményezés és feladatai az IKEA Alapítványba olvadtak. “Segíteni szeretnénk abban, hogy az emberek minél jobb mindennapokat élhessenek, ma is— és a jövőben is, a szegénység körforgását a jólét körforgásává alakítani” -árulja el az alapító, Ingvar Kamprad. Az IKEA Alapítvány két legfőbb partnere az UNICEF és a Save the Children. Az IKEA az IKEA Alapítványon keresztül mindkét szervezet számára a legfontosabb vállalati adományozó.

Az IKEA Alapítvány célja, hogy olyan teljes körű, hosszútávú programokkal javítsa a gyermekek és fiatalok lehetőségeit, amelyek alapvető, hosszútávú esélyeket biztosítanak és lehetővé teszi számukra, hogy jövőjüket saját kezükbe vehessék.
A Gyermekjogi Egyezmény

A nezteközileg elismert Gyermekjogi Egyezmény arra ösztönzi a kormányokat, hogy biztonságos és támogató környezetben biztosítsák a gyermekek fejlődését, segítsék a színvonalas oktatást, egészségügyi ellátást, valamint a megfelelő életszínvonal kialakítását. Annak ellenére, hogy számos kihívás maradt a gyermekek jogainak elismertetése terén, egy olyan világ vízióját kínálja, ahol minden gyermek túlélése, fejlődése, védelme, tisztelete és támogatása biztosított. Az egyezmény hangsúlyozza azon alapvető emberi jogokat, amelyek a minden gyermeket megilletnek.
Négy alappilléren nyugszik:
 • A diszkrimináció kizárása
 • A gyermekek érdekeinek szolgálata legjobb tudásunk szerint
 • Az élethez, túléléshez és fejlődéshez való jog.
 • A gyermekek szempontjainak tiszteletben tartása

Íme néhány alapvető jog, köznyelvre fordítva:
 • A gyermeknek joguk van az oktatáshoz, ingyenes alapoktatással
 • A gyermekeknek joguk van, hogy megvédjék őket a veszélyes, egészségük vagy oktatásuk szempontjából ártalmas munkáktól.
 • A gyermekeknek joguk van a megfelelő bánásmódhoz, a védelemre az erőszakkal, megaláztatással és elhanyagolással szemben.
 • A gyermekeknek joguk van a színvonalas egészségügyi ellátáshoz, a tiszta vízhez, tápláló élelmiszerekhez és tiszta környezethez.
 • A gyermekeknek joguk van a pihenéshez és játékhoz, illetve joguk van egy sor tevékenységben való részvételhez.
Egy rövid kampány hosszútávú hatásai

Ahogyan az IKEA ügyfelek maguk állítják össze a bútorokat, a Puha játékfigura Kampány sikere is közös munkánkban rejlik. Az IKEA Alapítvány minden egyes, november 1. és december 23. között megvásárolt puha játékfigura árából 1 eurót adományoz az UNICEF és a Save the Children számára, így támogatva a leginkább rászoruló gyermekeket. Ha vásárlással Te is csatlakozol a kampányhoz, úgy közösen vehetünk részt a minden egyes gyermek színvonalas oktatáshoz való jogának elismeréséértt folytatott küzdelemben. 2003-as kezdete óta az éves Puha Játékfigura Kampány bevétele 35,2 millió euróra nőtt, amely 45 országban több, mint nyolc millió gyermek számára nyújtott segítséget életkörülményeik javításában. Az idei év célkitűzése 12 millió euró.
Minden egyes puha játékfigurával segítünk!
Mind a 38 IKEA áruházzal rendelkező ország/régió arra buzdítja ügyfeleit, hogy csatlakozzanak a kampányhoz, vagyis több, mint 300 IKEA áruház és sok-sok millió Puha Játékfigura rajongó járulhat hozzá, hogy érezhető változás következzen be. Habár maga a kampány rövid ideig tart, az összegyűjtött pénz az UNICEF és a Save the Children projektek egész éves költségvetését támogatja, amelyek nap mint nap a világ legfontosabb embereinek boldogulásáért fáradoznak.
A kampány hosszútávú hatásai több eredményben láthatóak. Egyik filmjében Helder azt kérdezi egy utcán dolgozó gyerektől: Ruhákat eladni? Mi a te jövőd? Helder azt szeretné, ha az ő jövője más lenne. “Ha iskolába mehetnék és tanulhatnék, segíthetnék én is másokon. ” válaszolta a gyerek. Az UNICEF és a SIFT TOY szervezet támogatása nélkül mi lenne Helder jövőjével?
A "Save the Children" a világ legnagyobb, gyermekek megsegítésén fáradozó független szervezete, amelynek feladata világszerte több, mint 120 országban a gyermekek jogainak biztosítása, valamint életkörülményeik javítása. Egy olyan világért dolgozik, ahol minden gyermeknek joga van a túléléshez, védelemhez, fejlődéshez. A Save the Children küldetése, hogy világszerte megváltoztassa a gyermekekkel való bánásmódot, és azonnali, hosszútávú változást vigyen életükbe.
“Az, hogy a mai napig nyolcmillió gyermek kapott lehetőséget, hogy színvonalas alapoktatásban részesüljön, az IKEA Puha Játékfigura Kampány közvetlen eredménye. A számtalan gyermek életére gyakorolt alapvető változáshoz azonban az IKEA munkatársainak és ügyfeleinek felbecsülhetetlen értékű támogatására is szükség volt. Örömünkre szolgál, hogy ismét részesei lehetünk ennek az egyedülálló, világméretű kampánynak.”

- Elisabeth Dahlin, az IKEA Alapítvány Együttműködés Irányító Bizottság Elnöke és a Save the Children svédországi főtitkára
Az UNICEF több, mint 150 országban és régióban segíti a gyermekek túlélését és boldogulását, kora gyermekkortól egészen a felnőtté válásig. A fejlődő országok legjelentősebb oltóanyag ellátójaként az UNICEF gondoskodik a gyermekek megfelelő egészségügyi ellátásáról és élelmezéséről, megfelelő minőségű ivóvízről és egészségügyi ellátásról, minden fiú és leánygyermek magas színvonalú alapoktatásáról, valamint védelmezi a gyermekeket az erőszakkal, kizsákmányolással és az AIDS-el szemben. Az UNICEF működését kizárólag magánszemélyek, üzleti vállalkozások, alapítványok illetve kormányzatok önkéntes adományai biztosítják.
Leila Pakkala, a UNICEF Magán és Vállalati Adományok részlegének Igazgatója:

“Azok az IKEA ügyfelek és munkatársak , akik támogatták a Puha Játékfigura Kampányt, hozzájárultak ahhoz, hogy világszerte 40 országban, nyolc millió gyermeket segíthettünk színvonalas oktatáshoz. Ezek a gyermekek többnyire a leginkább hátrányos helyzetű rétegből érkeznek, - árvák, mélyszegénységben élők, és leányok. Tisztában vagyunk azzal, hogy hosszútávú változások eléréséhez nincs nincs jobb befektetés, mint a gyermekek oktatása. Rendkívüli hálásak vagyunk mindenkinek, akik csatlakoztak a kampányhoz.”
Együtt már 8 millió gyermeknek nyújtunk segítséget

2003-as kezdete óta a Puha Játékfigura Kampány 35,2 millió euró adományt gyűjtött, amivel 8 millió gyermeket segít jobb tanítókhoz, osztálytermekhez, könyvekhez és ceruzákhoz jutni.
Az oktatás fontosságának tudatosítása Bangladesben

A Save the Children 1970 óta működik Bangaldesben a gyermekek életkörülményeinek javításáért. Banglades 150 millió lakójának több, mint egyharmada 18 évnél fiatalabb.

Közel hét millió, 5 és 14 év közötti gyermek kényszerül családjuk túlélése érdekében munkát végezni, mert nagyon sok szülő nem ismeri fel az oktatás gyermekeik biztonságos jövőjének biztosításában betöltött rendkívül fontos szerepét. Ehelyett gyermekeiket a család bevételeinek gyarapítása érdekében már fiatalon dolgozni küldik.
Ezért a gyermekek mindössze 47%-a fejezi be az általános iskolát, a 15 év feletti népesség 58%-a pedig analfabéta.

A Puha Játékfigura Kampány bevételeiből 2006 óta támogat különféle bangladesi projekteket. Egy jelenleg zajló, a 2010-es bevételekből támogatott projekt a gyermekek jogainak elismerését és az oktatás és szakképzés hosszútávú előnyeinek megismertetését tűzte ki célul

A projekt végére 27 000, 5-14 éves gyermek fejez be sikeresen valamilyen alapoktatást. Várhatóan mintegy 5000 szülő és 3000 társadalmi munkás tud meg többet a gyermekek jogairól és az oktatás hosszútávú előnyeiről. Az intézmény kapacitás megnövelése érdekében egy szakmai intézet is kialakításra került.
Az idei Puha Játékfigura Kampánnyal induló új projekt célkitűzése a mozgássérült gyermekek magasabb szintű védelmének és elfogadásának biztosítása. A projekt legalább 3000 mozgássérült gyermek támogatását szeretné elérni, illetve három szocializációs központ létrehozásával legalább 600 mozgássérült gyermek munkaügyi képzését biztosítaná.

A Save the Children és egyéb szervezetek folyamatos munkájának köszöbnetően az oktatásban és támogatásban elért előrelépések remélhetően elhozzák a változást a bangladesi népesség szegénységi határ alatt élő 43%-a számára is.
Michael McGrath, a Save the Children bangladesi Területi Vezetője:

"A Save the Children 1970-ben jelent meg Bangaldesben, de még nagyon sok tennivalónk van. Bangladesben több, mint hétmillió, 5-14 éves korú gyermeknek kell dolgozni családjuk fenntartásáért. Így kevesebb idejük marad az iskolába járásra, ennek eredménye a 15 év feletti népesség 58%-os írástudatlansága. Ezért fontos az oktatási és intervenciós központok munkája ma, és a jövőben is."
Salma saját vállalkozást tervez

Salma egy 12 éves leány, aki egy munkaügyi központ egy éves képzésén vett részt. Amikor Salma befejezi a varrótanfolyamot, reményei szerint saját vállalkozást indít és visszatér szülőfalujába.
A lehetőséget, hogy Salma tanfolyamokon vehet részt, egy a 2008-as Puha Játékfigura Kampány által támogatott projekt részét képezi. A projekten keresztül a Save the Children és helyi partnere, az Ain O Salish Kendrew (ASK), a perifériára szorult gyermekek sikeres tanulmányait támogatja, akiknek ezáltal helyzetük megváltozhat. A távoli települések etnikai kisebbségéből származó és a városban dolgozó gyerekek (ideértve a gyermek-házimunkásokat is) hozzáférhetnek a színvonalas oktatáshoz és védelemben részesülhetnek a megalázással, kizsákmányolással szemben. Azok a gyerekek pedig, akiknek sosem volt lehetőségük iskolába járni, informális oktató létesítményekben kapnak lehetőséget a képzésre, de különféle szakmákat is elsajátíthatnak, amelyek egy jobb jövő felé segítik őket.

Fiatal élete során Salmának edig nem volt lehetősége az iskolába kerüléshez. 5 éves korában édesapja elvált édesanyjától és egy másik nőt vett el feleségül. Édesanyja halála után Salma nagynénjével élt. Néhány évig szülőfalujukban maradtak, ám gondot okozott a napi háromszori étkezés biztosítása és folyamatosan éheztek. A szegénység és a megfelelő munka hiánya miatt végül Dhakába költöztek. Nagynénje azonban már nem tudott tovább gondoskodni róla. Salma 11 éves korában nagynénje házimunkás állást szerzett számára, amelyet több, mint egy éven át végzett. Salmának van egy húga is, aki szintén Dhakában, de egy másik háztartásban dolgozik házimunkásként, így csak nagyon ritkán találkoznak egymással.
A társadalmi kapcsolatok felelősével folytatott párbeszédnek köszönhetően Salma sikeresen elvégezte az oktatási kurzust. Banglades mintegy 4 millió háztartásbeli munkát végző gyermekének azonban nincs ilyen szerencséje. Nem elég, hogy kiszorulnak az oktatásból, a házimunkára kényszerülő gyermekek gyakran rabszolgaszerű körülmények között, a szellemi, fizikai és szexuális zaklatásnak kitéve kényszerülnek a munkavégzésre. A házimunkások túlnyomó része perifériára szorult, láthatatlan és sérülékeny egzisztenciával rendelkező leány. A legtöbb gyerekmunkás teljes elszigeteltségben él a szállásokon.

A jobb jövő lehetősége a legtöbb esetben az oktatásban rejlik, ahol a gyerekek Salmához hasonló módon vehetik kezükbe sorsuk alakítását.
Salma, tanuló, háztartásbeli és jövőbeli vállalkozó:
"A varrótanfolyam elvégzését követően saját vállalkozást indíthatok és visszaköltözhetek szülőfalumba."
Helder Pecho Cossa, tanuló és filmes:

"Ha iskolába járok, akkor olyan felnőtté válhatok, aki segíthet másokon, egy napon pedig építhetek egy szép házat édesanyámnak."
Lépések a gyermekbarát, színvonalas oktatás megvalósítása felé Mozambikban

Mozambik 20,5 milliós népességének nagyjából a fele 18 éven aluli gyermek, a lakosság 55%-a pedig szegénységben él. A 2010-es Humán Fejlettségi Index alapján Mozambik a 169 örszág közül a 165. helyet foglalja el. Ennek megfelelően az egészégügy, halálozási arány, infrastruktúra, oktatás, egészségügyi ellátás, ivóvíz, társadalmi védelem és hasonló területekkel kapcsolatos kérdések jelentik a legfőbb kihívásokat.

A legtöbb mozambiki gyermek számára az oktatás az egyedüli esély ezen akadályok leküzdésére. Azok a gyermekek, akik írni, olvasni és számolni tudnak, felnőttkorukban jobb állásban reménykedhetnek. A gyerekek a napi szintű higiénia fontosságáról, saját és családjuk fertőző betegségekkel szembeni védelméről is tanulnak. Sok gyerek számára pedig az iskola biztosítja a napi egyetlen melegétel-lehetőséget.
Mozambikban, az iskolás korú (6-12 évig) gyermekek 81%-a jár iskolába.* A fiúk és a lányok aránya közötti eltérés mindössze 2%, ami jól szemlélteti, hogy a nemek közti egyenlőség az oktatásban karnyújtásnyi távolságba került. A pozitív fejlemények ellenére azonban a gyermekek színvonalas oktatáshoz való joga a kevés és rossz minőségű általános iskola megléte miatt továbbra is aggodalomra ad okot. A legtöbb tanár nem rendelkezik szakképzettséggel, az osztálytermekben kevés az asztal és az alapvető oktatási segédanyagokban is hiány mutatkozik. Az általános iskola elvégzését követően a gyermekek mindössze egy ötöde folytaja tanulmányait középiskolában.
A gyermekek számára vonzó iskolai feltételek, a kiszóródást megakadályozó, biztonságot és védelmet nyújtó, tanulásra ás játékra alkalmas környezet megteremtése érdekében fáradozó UNICEF és a Nelson Mandela Intézet az Oktatásért és Vidékfejlesztésért Gyermekbarát Iskolákat Afrikáért projektjei közül Mozambik csak egy a 11 érintett ország közül.
A Puha Játékfigura Kampány bevételei az Iskolákat Afrikának projektbe kerülnek, így Mozambikba is eljutnak, ahol 50 iskolában 30 000 gyermek jut oktatási anyaghoz, iskolabútorokhoz, magasabb színvonalú oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges környezethez. A tanárok és felügyelők támogatásával 300 tanár továbbképzésére is sor kerül. Két kiszemelt körzetben 150 általános iskolában a 10 és 14 éves gyermekek 80%-a jut aktuális információhoz és kurrens képességekhez annak érdekében, hogy megváltoztassa a HIV vírussal kapcsolatos hozzáállást és csökkentse annak kockázatát.
A UNICEF a nemzetközi, művészeti szemléletű kezdeményezés, a oneminutesJr. hálózat egyik alapítója amely elsősorban a kiszolgáltatott, marginális helyzetben lévő fiatalok számára nyújt lehetőséget hangjuk hallatására. Az online, egy perces személyes történetek nemzetközi szinten is hangot kapnak. Indulása óta 93 országból 2000 fiatal - köztük a mozambiki Chibuto Körzetből származó húsz gyermek- kapcsolódott a kezdeményezéshez.

* 2008 Többszörös Klaszter Felmérés(MICS)

Leila Pakkala, az UNICEF: Magán és Társasági Adományainak Igazgatónője

"A szub-szaharai Afrikában minden harmadik gyerek nem jut az iskolába járás lehetőségéhez, aminek többnyire a szegénység és a diszkrimináció az oka. A Puha Játékfigura Kampány segítségével azon fáradozunk, hogy a kimaradó egyharmad gyermek is az oktatásba kerülhessen."
Helder álma a jövőről

A One Minute Junior projekt egyik résztvevője, a 14 éves Helder Pecho Cossa Mozambik Chibuto Körzetéből származik. Filmjében Helder bemutatja a várost és a piacot, utcagyerekeket filmez, akik különféle holmik eladásával tötik idejüket ahelyett, hogy iskolába járással támogatnák családjukat. Az egyik utcai ruhaárus fiút szenvedélyes hangon vonja kérdőre, hogyan látja a jövőt. A fiú így válaszol"Az a jövőm, hogy a piacon legyek és ruhákat áruljak."

Ez nem az a jövőkép, amelyet Helder saját maga számára elképzel, mert elmondása szerint az iskola befejeztével egyetemre szeretne menni és jogot tanulni. Legnagyobb álma, hogy egy szép napon Igazságügyi Miniszter legyen. "Igazságot szeretnék szolgáltatni a szegények számára és gondoskodni jogaik védelméről.”-mondja. “De nagyon aggaszt az iskola helyett utcán élő, farmokon dolgozó vagy dél-afrikai bányákban munkát végző gyermekek sorsa is. Segíteni szeretnék rajtuk, mert nekik is joguk van az oktatáshoz."
Heldernek egy 18 és egy 21 éves nővére van, akik már férjhez mentek. Szülei még kiskorában szétváltak, így jelenleg édesanyjával él, aki kis boltjában portugál lepedőket árul. "Kis szerencsével, ha sikerül eladnia egyet, a bevételből élelmiszert vehet és ki tudja fizetni az összes kiadásunkat," -mondja Helder. Édesapja ács, aki Dél-afrikába költözött. Támogatja Helder nevelését és fizeti a taníttatását. "Öt éves koromban kezdtem iskolába járni, de aztán megbetegedtem, és édesapám Dél Afrikába vitt kezelésre, így jó ideig kimaradtam az iskolából," mondja.
A Dél-afrikában eltöltött időszaknak köszönhetően Helder a mai napig angoltanárját emlegeti egyik legobb iskolai élményként. Ami nem tetszett Heldernek, az az iskolai számítógépek hiánya volt. Szerinte a tanulók szeretnék megtanulni a számítógép használatát, mivel azonban nincs ilyen lehetőség az iskolában, így csak akkor tanulhatják meg, ha szüleik magánúton beszereznek egyet.
Helder Pecho Cossa, tanuló és filmkészítő:
"A tanulás rendkívül fontos számomra. Ha iskolába járok, később segíthetek olyanokon, akik majd segíthetnek másoknak, egy szép napon pedig építhetek egy takaros házat édesanyámnak."
Lehet, hogy még nem tudatosult benne, de a One Minute Junior projektben betöltött szerepe és filmje miatt Helder máris inspirációval segíti a többieket.
Az IKEA Puha Játékfigura Kampány által támogatott projektek 2011 őszén

KELET EURÓPA:

 • Litvánia
  • Save the Children (2011)
   Az Ápolási Intézmények Hatékony Alternatíváinak fejlesztése (új ország az FY12 Puha Játékfigura Kampányban)
 • Románia
  • Save the Children (2011)
   A Gyermekek Nevelése egy Stigmáktól Mentes Társadalomban
 • Oroszország
  • UNICEF (2011)
   Partnerkapcsolat a Gyermekekért és Fiatalokért – Társadalmi Beágyazás a Fogyatékos Gyermekek és Fiatalok Egészségéért

AFRIKA:
 • Iskolák Afrikában (2011)
  AzUNICEF programja a szub-szaharai régióban több millió gyermeket támogat.
  A Puha Játékfigura Kampány 2009, 2010 és 2011 évi támogatásai
  • Burkina Faso
  • Etiópia
  • Madagaszkár
  • Mali
  • Nigéria
  • Dél-Afrika
  • Mozambik (új ország a FY12 Puha Játékfigura kampányban)
ÁZSIA:
 • Banglades
  • Save the Children (2011)
   Mozgássérült Gyermekek Társadalmi és Gazdasági Támogatása
 • Kambodzsa
  • Save the Children (2011)
   Harc az Erőszak és Diszkrimináció Ellen az Iskolákban- a Teljeskörű Gyermekbarát Színvonalas Oktatásért
 • Kína
  • Save the Children (2011)
   Oktatás Mindenkinek – A Nyugat-kínai Mozgássérült és Kisebbségi Gyermekek Teljeskörű Oktatásáért
  • UNICEF (2011, a 2010, év folytatása)
   Oktatás Mindenkinek Fiatal Gyermekkorban
 • Indonézia
  • Save the Children (2011)
   Mozgássérült Gyermekek Családközpontú Elhelyezése és Gondozása(új ország a 2012 évi Puha Játékfigura Kampányban)
 • Myanmar
  • Save the Children (2011)
   Gyermekközpontú Védelmezési Kezdeményezések és Megelőző Stratégiák A Gyermekek a Fegveres Konfliktusokban, Erőszakoskodás és a Kockázatos Bevándorlás Kezeléséért (új ország a 2012 évi Puha Játékfigura Kampányban)
 • Fülöp-Szigetek
  • Save the Children (2011)
   A Minőség és Egyenlőség Támogatása a Perifériára Szorult dél fülöp-szigeteki Gyermekek Oktatásában (új ország a 2012 évi Puha Játékfigura Kampányban)
A játék - alapvetés

A gyermekeket játszani hagyni a puha játékfigurákkal nem csak egyszerűen jó móka. A játék ugyanis alapvető fontosságú a gyermek fejlődésének szempontjából."Az IKEA számára a gyermekek a világ legfontosabb emberei,"-mondja Maria Elander, a svédországi IKEA Gyermekek Iskolájából."Szívügyünk, hogy fejlődésük érdekében, az ahhoz szükséges kiterjedt tudással és termékekkel támogassuk őket."

A termékek megalkotása során az IKEA a gyermekek fejlődésének különböző területeinek szakértőivel működik együtt. Így képezzük magunkat is olyan területeken, mint a biztonság— vagy a különféle tanuilási módszereket ösztönző játékok. De aggódó szülők is vagyunk egyben. Csapatunk ezért kötelezte el magát amellett, hogy a Gyermekek IKEÁ-ját a kreativitás, képzelőerő és vidámság zászlóvivőjévé tegye.
LEKA CIRKUS játékok
A Puha Játékfigurák nem csak ölelésre, kényelemhez, tanuláshoz és játékhoz nyújtanak segítséget, de szerepjátékokra is ösztönöznek, amelyek segítik a szociális készségek kifejlődését a gyermekeben. Még a legkisebbek is használhatják a LEKA CIRKUS játékokat, amelyek segítik a kicsinyeket a fogás, rázás, építés, interakció, figyelés és még egy sor képesség kifejlesztésében. A Puha Játékfigura Kampány ideje alatt szeretteinknek vásárolt puha játékfigurák kétszer adnak: egyrészt játék közben segítik a kisgyermek fejlődését, másoknak pedig a minőségi oktatás lehetőségét biztosítják. (A Puha Játékfigurák pedig egy csomó szeretetet zsebelhetnek be). Így mindenkinek mosoly ül az arcára.

A bohócokból, lovakból, elefántokból, tigrisekből, nyulakból, majmokból, zenészekből álló KLAPPAR CIRKUS segítségével a gyermekek maguk lehetnek saját puha, ölelnivaló cirkuszuk porondmesterei. A puha játékfigurák, ujjbábok, kesztyűbábok, csörgők, sapkák és a többiek mind segítik a gyermek képzelőerejének és tanulásának fejlesztését!
Kapcsolat:
Gerőcs Vendel
PR Manager Magyarország
IKEA Magyarország
Email: ikea6.prhu@ikea.com
Vállalati alapinformációk
2010 augusztus 31.-én az IKEA Csoport 26 országban összesen 280 áruházzal rendelkezett. Az 1943-ban, Svédországban alapított IKEA jó tervezésű és funkciójú lakásbútorokat kínál olyan kedvező áron, amit sokan megengedhetnek maguknak. Az IKEA a mindennapok gyakorlatába ülteti környezetbarát erőfeszítéseit, folyamatosan támogat olyan ügyeket, mint a gyermekek és a környezet védelme.

Olvasd el anyagainkat

IKEA csoporttal kapcsolatos dokumentumok.