Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Medialle


IKEA Foundationilta lisälahjoitus lapsityövoiman käytön ehkäisemiseksi
[National]  7,5 miljoonan euron lahjoituksella rahoitetaan hankkeita 3,55 miljoonan lapsen suojelemiseksi Intiassa, Punjabin, Haryanan ja Rajasthanin maakunnissa.

(Leiden, Alankomaat)

IKEA Foundation ja Pelastakaa Lapset -järjestö ilmoittivat tänään lisäävänsä toimia lapsityövoiman käytön ehkäisemiseksi perustamalla uusia hankkeita Punjabin, Haryanan ja Rajasthanin maakuntiin Intiaan.

Lisätoimet tehostavat Gujaratin ja Maharashtan maakunnissa 1866 kylässä käynnissä olevia hankkeita, joiden ansiosta yli 65 000 6–14-vuotiasta lasta on vaihtanut työnteon koulunkäyntiin. Lisäksi hankkeiden kautta on voitu auttaa 89 000:tta 3–6-vuotiasta tarjoamalla heille laadukasta esiopetusta (Anganwadi) ja 16 000:tta 15–18-vuotiasta tarjoamalla heille ammattiopetusta.

Kolmen nyt käynnistettävän hankkeen tavoitteena on jatkaa aiempien hankkeiden edistysaskeleita seuraavin keinoin:

  • Parantaa opetuksen laatua ja siten varmistaa, että yhä useampi käy koulunsa loppuun, jolloin koulunsa keskeyttäneiden määrä laskee.
  • Parantaa perheiden tulotasoa mahdollistamalla pääsy valtiollisen sosiaaliturvan ja maataloustyöjärjestelmän piiriin.
  • Kasvattaa tietoisuutta lasten oikeuksista puuvillaa viljelevissä yhteisöissä sekä kertoa vaaroista, joita puuvillapelloilla ja -tehtaissa työskentelystä lapsille aiheutuu.

"Tämä on luonnollinen jatkumo Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa tekemällemme pitkälle yhteistyölle lasten oikeuksien vahvistamiseksi Intiassa”, toteaa Per Heggenes, IKEA Foundationin johtaja. ”Kun voimme luoda kehitysmaiden lapsille lisää mahdollisuuksia parantamalla koulunkäyntimahdollisuuksia ja yleistä tietoisuutta lasten oikeuksista, autamme lapsia pääsemään pois köyhyyden kierteestä ja rakentamaan itselleen, perheilleen ja koko yhteisölleen valoisamman tulevaisuuden."

Hankkeet on suunniteltu yhteistyössä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa. Lastensuojelukomiteoiden, laadukkaiden koulunkäyntimahdollisuuksien ja perheille tarjottavien vaihtoehtoisten ansaitsemismahdollisuuksien avulla voidaan varmistaa, että yhteisöt tekevät osansa lapsityövoiman ehkäisemiseksi puuvillan ja puuvillansiementen viljelyssä.

Intian kahdessa suurimmassa puuvillantuottajamaakunnassa Punjabissa ja Haryanassa käynnistettävät hankkeet perustuvat tähän samaan, koko yhteisön osallistavaan malliin. IKEA Foundationin vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan vauraassa Punjabin maakunnassa on yksi Intian korkeimmista lapsityövoima-asteista. Puuvillanpoiminnassa lapsityövoiman osuuden arvioidaan olevan 25 %.

Myös Haryanan maakunnassa vastaavat luvut ovat korkeat: siellä 16 % puuvillanpoimintaan käytettävästä työvoimasta on lapsia. Saman tutkimuksen arvion mukaan lapsityöntekijöitä on noin 500 000 Punjabissa, 350 000 Haryanassa ja 440 000 Rajasthanissa.

Rajasthan on yksi Intian köyhimmistä maakunnista, ja siellä yli 46 % * lapsista lopettaa koulun kesken. Siellä käynnistettävä hanke keskittyy lisäksi Banswadan alueelta tapahtuvaan lasten siirtolaisuuteen.

Thomas Chandy, Intian Pelastakaa Lapset -järjestön johtaja kertoo:

"Lapsiryhmillä on ollut oleellinen rooli, kun paikallisille viranomaisille ja vanhemmille on kerrottu lasten työnteon riskeistä ja koulutuksen tärkeydestä. Olemme iloisia saadessamme tehdä yhteistyötä IKEA Foundationin kanssa ja voidessamme laajentaa Intian lasten hyväksi tehtävää työtä."

IKEA Foundationin työ lapsityövoiman käytön ehkäisemiseksi alkoi Intiassa ja Pakistanissa jo vuonna 2001.

*Intian opetusministeriön vuosiraportti 10/2009.

Yhteyshenkilöt
Anupam Srivastava
Media and Communications Manager
Pelastakaa Lapset, Intia
a.srivastava@savethechildren.in
+91-99100 93893
Caroline Freudenthal
Global PR & Communications Manager
IKEA Foundation -yhteyshenkilö, Pelastakaa Lapset -järjestö
Caroline.Freudenthal@rb.se
+46 733 55 3436

IKEA Foundations
IKEA Foundationin tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten ja nuorten mahdollisuuksia elämässä tukemalla kokonaisvaltaisia, pitkäkestoisia projekteja, joiden tavoitteena on saada aikaan huomattava ja pysyvä muutos. IKEA Foundation toimii yhdessä vahvojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnassa sovelletaan innovatiivisia lähestymistapoja, joiden avulla pyritään saamaan aikaan tuntuvia muutoksia neljällä tärkeällä osa-alueella lasten elämässä: Tällä hetkellä IKEA Foundation tukee hankkeita, joista on apua yhteensä noin sadalle miljoonalle lapselle. Lisätietoa osoitteessa www.ikeafoundation.org

Pelastakaa Lapset
Pelastakaa Lapset -järjestö on maailman suurin riippumaton lasten asioita ajava järjestö, joka toimii yli 120 maassa. Järjestön visio on maailma, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus selviytymiseen, suojeluksi tulemiseen, kehittymuseen ja osallistumiseen. Järjestö haluaa saada aikaan nopeita ja pysyviä muutoksia lasten elämään ja siihen, miten lapsia kohdellaan.

Pressimateriaali

Täältä löydät uusimmat ladattavat pressimateriaalimme.

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Tutustu saavutuksiimme

Sustainability Report 2012
Lue viimeisin kestävän kehityksen raporttimme.