Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Nyheder og Presse


IKEA tøjdyrskampagne
31-10-2011
 | 
[International]  Vi hjælper de vigtigste mennesker i verden
IKEA tøjdyrskampagne 2011

De er søde, bløde og arbejder for en god sag. Tøjdyrene! Velkommen til dette års tøjdyrskampagne, der opfordrer kunderne til at hjælpe med at finansiere undervisningsprojekter, som støttes af UNICEF og Red Barnet. Du kommer ikke alene til at møde tøjdyrene, men også nogle af de børn, der er blevet hjulpet af kampagnen. Og du får også mere at vide om bl.a. de projekter, vi støtter i år. Tøjdyr er gode til at kramme og lytte, og de er også fremragende formidlere, fordi de gør opmærksom på, hvor vigtigt det er, at børn over hele verden får en uddannelse.
Gi’ børn en uddannelse – så klarer de resten selv

I IKEA mener vi, at børn er de vigtigste mennesker i verden. Vi synes, at alle børn skal ha’ lov til at være børn – og ha’ frihed til at lege, lære og udvikle sig. Derfor arbejder vi hårdt for at gi’ millioner af børn en bedre start i livet, så de kan udnytte deres fulde potentiale og med tiden tage ansvar for deres egen fremtid. Når vi siger, at vi vil skabe en bedre hverdag for de mange mennesker, gælder det også de mange mennesker i nød. Vi arbejder sammen med IKEA kunderne og gennemfører vores tøjdyrskampagne efter den overbevisning, at hvis man gi’r børn en uddannelse, klarer de resten selv.
For nylig fik en IKEA medarbejder fra Belgien et førstehåndsindtryk af UNICEF-projekter i Mali. Barbara Verbeek fra IKEA varehuset i Gent siger: “Jeg havde ikke været i Mali før og havde ingen idé om, hvordan befolkningen lever dér. Da jeg kom til Mali, forstod jeg, hvor vigtig en rolle organisationer som UNICEF spiller. Der er stadigvæk meget, der skal gøres, men da jeg så den lille dreng med sin blå UNICEF rygsæk (med undervisningsmaterialer i), indså jeg, at tingene går i den rigtige retning.” Donationer fra tøjdyrskampagnen hjælper med at sætte hjulene i gang, så børn får adgang til den undervisning af høj kvalitet, som de fortjener. Deres medfølelse med andre mennesker vokser, deres drømme får ny næring, og deres uddannelse fører til yderligere forandringer.
Barbara Verbeek, IKEA medarbejder fra Gent:
"Der er stadigvæk meget, der skal gøres, men da jeg så den lille dreng med sin blå UNICEF rygsæk (med undervisningsmaterialer i), indså jeg, at tingene går i den rigtige retning."
"Fra fattigdom til velstand

IKEA Foundation mener, at alle børn skal ha’ adgang til grundlæggende undervisning af høj kvalitet. Skoler tilbyder børn et sikkert miljø, hvor de får støtte, er under opsyn og bliver socialiserede. Børn lærer også livsfærdigheder, der kan hjælpe dem med at forbedre deres eget sundhedsniveau samt sundhedsniveauet i deres familie og lokalsamfund. Adgang til undervisning af høj kvalitet reducerer også børns sårbarhed over for overgreb, udnyttelse og sygdom.

I slutningen af 2009 blev IKEA Social Initiative og dets aktiviteter en del af IKEA Foundation. “Vi ønsker at hjælpe mennesker med at hjælpe sig selv til at få en bedre hverdag – både i dag og i morgen – ved at forvandle fattigdomsspiralen til en velstandsspiral,” siger IKEA grundlægger Ingvar Kamprad. To af IKEA Foundations største samarbejdspartnere er UNICEF og Red Barnet. Gennem IKEA Foundation er IKEA den virksomhed i verden, der yder de største bidrag til begge organisationer.

Formålet med IKEA Foundation er at forbedre mulighederne for børn og unge ved at støtte helhedsorienterede og langsigtede projekter, der kan skabe væsentlige og varige forandringer og sætte børn og unge i stand til at tage ansvar for deres egen fremtid."
Konventionen om Barnets Rettigheder

Konventionen om Barnets Rettigheder er tiltrådt af mange lande og forpligter medlemsstaternes regeringer til at sikre, at børn kan vokse op i sikre omgivelser, få støtte og have adgang til undervisning af høj kvalitet, sundhedspleje og en god levestandard. På trods af de mange udfordringer, der ligger i at realisere børns rettigheder, udtrykker konventionen en vision om en verden, hvor alle børn overlever, udvikler sig, bliver beskyttet, respekteret og opmuntret. Konventionen præciserer de grundlæggende menneskerettigheder, som børn i hele verden har.
Den bygger på 4 centrale principper:
 • Ligebehandling
 • Loyalitet over for barnets interesser
 • Barnets ret til at leve, overleve og udvikle sig
 • Respekt for barnets synspunkter

Her beskrives nogle af de vigtigste rettigheder i et enkelt sprog:
 • Børn har ret til at få en uddannelse, og grundlæggende undervisning skal være gratis.
 • Børn har ret til at blive beskyttet mod arbejde, der er farligt, eller som kan være til skade for deres helbred eller uddannelse.
 • Børn har ret til at blive passet ordentligt og til at blive beskyttet mod vold, overgreb og vanrøgt.
 • Børn har ret til sundhedspleje af høj kvalitet, rent vand, nærende mad og et rent miljø.
 • Børn har ret til at slappe af, lege og deltage i en lang række forskellige aktiviteter.
"Langvarige effekter af en kort kampagne

IKEA kunderne samler selv deres møbler, og tøjdyrskampagnens succes er også et resultat af samarbejde. For hvert tøjdyr eller børnebog, kunderne køber i perioden 1. november til og med 23. december, donerer IKEA Foundation 1 euro, som deles imellem UNICEF og Red Barnet til støtte af undervisning af de dårligst stillede børn i verden. Køb et tøjdyr! Så nemt er det at være med i kampagnen om at stå sammen i kampen for at virkeliggøre alle børns ret til undervisning af høj kvalitet. Siden begyndelsen i 2003 er der indsamlet i alt 35,2 mio. euro i den årlige tøjdyrskampagne, og det har hjulpet med at forbedre livet for mere end 8 mio. børn i 45 lande. I år er det vores mål at indsamle 12 mio. euro."
For hvert tøjdyr du køber, donerer IKEA 1 euro til undervisning af børn
Alle 38 IKEA detaillande/-områder opfordrer deres kunder til at være med i kampagnen, og det betyder, at mere end 300 IKEA varehuse og mange millioner tøjdyrfans kan være med til at gøre en stor forskel. Selve kampagnen løber kun i kort tid, men de penge, der bliver indsamlet, støtter og forlænger de projekter, som UNICEF og Red Barnet gennemfører hvert år, og som hver dag arbejder for de vigtigste mennesker i verden.
Kampagnens langsigtede virkning ses f.eks. hos Helder Pecho Cossa fra Chibuto-distriktet i Mozambique. Helder deltager i et UNICEF-sponsoreret initiativ, One Minute Jr. I sin 1 minut lange film stiller Helder følgende spørgsmål til et barn, der arbejder på gaden: ”Sælger du tøj? Hvordan ser din fremtid ud?” Helder ønsker sig en anden fremtid. “Når jeg går i skole, kan jeg hjælpe andre, når jeg bliver voksen,” siger han. Hvordan ville Helders fremtid se ud uden støtte fra UNICEF og tøjdyrskampagnen?
Red Barnet er verdens største uafhængige organisation for børn. Organisationen gennemfører initiativer og forbedrer børns liv i 120 lande verden over. Red Barnet arbejder for at skabe en verden, hvor ethvert barns ret til overlevelse, beskyttelse, udvikling og deltagelse er realiseret, og organisationens mission er at sikre udsatte børn øjeblikkelige og varige forbedringer i deres liv samt kæmpe for fremskridt i måden, verden behandler børn på.
“De 8 mio. børn, som indtil nu har fået mulighed for at modtage en grunduddannelse af høj kvalitet, er et direkte resultat af IKEA tøjdyrskampagnen. Kampagnen har haft en stor betydning for så mange børns liv, og det er et direkte resultat af de uvurderlige bidrag, som både IKEA medarbejdere og kunder har givet. Vi er meget begejstrede for igen at være med i denne unikke, verdensomspændende kampagne.”

- Elisabeth Dahlin, formand for styringsudvalget for samarbejdet mellem Red Barnet og IKEA Foundation og generalsekretær for Red Barnet i Sverige
UNICEF er repræsenteret i over 150 lande og regioner for at hjælpe børn med at overleve og trives fra den tidlige barndom og op gennem ungdomsårene. UNICEF er verdens største leverandør af vacciner til udviklingslande og støtter børnesundhed og -ernæring, rent vand og gode sanitetsforhold, grundlæggende undervisning af høj kvalitet til alle drenge og piger og beskyttelse af børn mod vold, udnyttelse og AIDS. UNICEF finansieres 100% af frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og regeringer.
Leila Pakkala, UNICEFs direktør for privat fundraising og partnerskaber:

“IKEA kunder og medarbejdere, der støtter tøjdyrskampagnen, har hjulpet os med at tilbyde undervisning af høj kvalitet til 8 mio. børn i ca. 40 lande verden over. Disse børn er ofte de dårligst stillede børn i samfundet – det drejer sig om piger, forældreløse børn og børn, der lever i ekstrem fattigdom. Vi ved, at ingen anden investering har så langvarig en effekt som undervisning af børn, og vi er utroligt taknemmelige over for alle jer, der er med i kampagnen.”
Sammen hjælper vi allerede 8 mio. børn

Siden begyndelsen i 2003 har vi indsamlet 35,2 mio. euro i den årlige tøjdyrskampagne og hjulpet 8 mio. børn med at få bedre lærere, klasseværelser, bøger og blyanter.
Vi skaber større opmærksomhed i Bangladesh om fordelene ved undervisning

Siden 1970 har Red Barnet arbejdet i Bangladesh for at forbedre børns liv. Mere end 1/3 af Bangladesh’s 150 mio. indbyggere er under 18 år.

Desuden er næsten 7 mio. børn i alderen 5-14 år nødt til at arbejde for at deres familie kan overleve, fordi mange forældre ikke er klar over, hvor vigtigt det er, at deres børn får en uddannelse, så de kan få en bedre fremtid. De foretrækker, at deres børn begynder at arbejde i en tidlig alder, så de kan bidrage til familiens indkomst.
Resultatet er, at kun 47% af børnene gennemfører grundskolen, og 58% af befolkningen over 15 år er analfabeter.

Siden 2006 har midler fra tøjdyrskampagnen støttet projekter i Bangladesh. Et aktuelt projekt, der er finansieret af de midler, der blev indsamlet i 2010, skaber større opmærksomhed om børns rettigheder og de langvarige fordele ved uddannelse og erhvervsrettet undervisning.

Når projektet er gennemført, vil 27.000 børn i alderen 5-14 år have gennemført en grundlæggende uddannelse. Det forventes, at 5.000 forældre og 3.000 beboere i lokalsamfundet vil have lært om børns rettigheder og de langvarige fordele ved uddannelse. Der er også udviklet en teknisk institution for at styrke kapacitetsopbygning i institutioner.
Et nyt projekt, der bliver lanceret efter dette års tøjdyrskampagne, har som mål at beskytte børn med handicap og sætte dem i stand til at klare sig selv. Projektets mål er at støtte mindst 3.000 børn med handicap i deres lokalsamfund og etablere 3 socialiseringscentre, der tilbyder erhvervsrettet uddannelse til mindst 600 børn med handicap.

Med tiden håber man at skabe forandringer for de 43% af befolkningen i Bangladesh, der lever under fattigdomsgrænsen. Det skal ske ved at sikre fremskridt inden for undervisning og give støtte gennem det arbejde, der løbende udføres af Red Barnet og andre organisationer.
Michael McGrath, landechef for Red Barnet i Bangladesh:

"Red Barnet kom til Bangladesh i 1970, men vores arbejde er langt fra færdigt. I Bangladesh er mere end 7 mio. børn i alderen 5-14 år nødt til at arbejde, for at deres familie kan overleve. Så er der ikke tid til at gå i skole, og resultatet er, at 58% af befolkningen over 15 år er analfabeter. Derfor er undervisningscentre og interventionsprogrammer vigtige, både nu og i fremtiden."
Salmas mål er at starte sin egen virksomhed

Salma er en pige på 12 år, der netop har gennemført et 1-årigt kursus på et erhvervsuddannelsescenter. Når Salma har gennemført det sykursus, hun i øjeblikket er i gang med, håber hun at kunne starte sin egen virksomhed og vende tilbage til sin landsby.
Salma fik mulighed for at deltage i kurserne som led i et 3-årigt projekt, der er finansieret af tøjdyrskampagnen 2008. Gennem dette projekt støtter Red Barnet og den lokale samarbejdspartner Ain O Salish Kendrew (ASK) marginaliserede børn, så de kan modtage undervisning og ændre deres livssituation. Både børn fra etniske minoriteter, der bor i fjerntliggende områder, og børn fra byområder, der arbejder (også i private hjem), får adgang til undervisning af høj kvalitet og bliver beskyttet mod overgreb og udnyttelse. Børn, der aldrig har haft chance for at gå i skole, får adgang til undervisning i uformelle omgivelser og udvikler deres kompetencer ved at få undervisning inden for forskellige erhverv, så de kan få en bedre fremtid.

Indtil videre, i sit korte liv, har Salma ikke haft mulighed for at gå i skole. Da hun var 5 år, blev hendes far gift med en anden kvinde og skilt fra Salmas mor. Salmas mor døde, og derefter boede Salma hos sin tante. De blev boende i deres landsby i et par år, men de havde ikke råd til at købe 3 måltider om dagen og var hele tiden sultne. Fattigdom og mangel på arbejde i landsbyen fik dem til at flytte til Dhaka for at overleve. Salmas tante kunne ikke blive ved med at forsørge hende. Da Salma blev 11 år, fandt hendes tante et arbejde tli hende som hushjælp, og det har hun haft i mere end 1 år. Salma har en yngre søster, der arbejder i et andet privat hjem i Dhaka, men de har sjældent mulighed for at se hinanden.
Efter at en kontaktperson fra lokalsamfundet havde talt med hendes arbejdsgiver, fik Salma lov til at gennemføre kurset. Mange af de ca. 4 mio. børn, der arbejder som hushjælp i Bangladesh, får ikke denne mulighed. Ud over at blive frataget muligheden for at få en uddannelse lever børn, der arbejder som hushjælp, ofte under slavelignende forhold og risikerer at blive udsat for psykiske, fysiske og seksuelle overgreb. Størstedelen af de piger, der arbejder som hushjælp, er marginaliserede og lever et usynligt og udsat liv. De fleste børn, der arbejder som hushjælp, lever i andre mennskers hjem i total isolation.

Den chance, børn får for at uddanne sig, gi’r dem også mulighed for at få en bedre fremtid – og her kan piger som Salma få kontrol over deres liv.
Salma, elev, hushjælp og kommende iværksætter:
"Når jeg er færdig med sykurset, er det mit mål at starte min egen virksomhed og flytte tilbage til min landsby."
Helder Pecho Cossa, elev og filmskaber:

"Når jeg går i skole, kan jeg hjælpe andre, når jeg bliver voksen, og en dag kan jeg bygge et dejligt hus til min mor."
På vej mod børnevenlig undervisning af høj kvalitet i Mozambique

Næsten halvdelen af Mozambiques 20,5 mio. indbyggere er børn under 18 år, og 55% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Mozambique er et af verdens fattigste lande og er nr. 165 af 169 lande på Human Development Index 2010 (FN’s indeks for menneskelig udvikling). Dermed står landet over for store udfordringer, når det gælder sundhed, dødelighed, infrastruktur, uddannelse, sanitære forhold, vand og social beskyttelse.

For de fleste børn i Mozambique er uddannelse den eneste måde at overvinde disse forhindringer. Børn, der kan læse, skrive og regne, har håb om at få gode job, når de bliver voksne. Skolerne underviser også børnene i daglig hygiejne og i at beskytte sig selv og deres familier mod sygdom. Og for mange børn er det måltid, de får serveret i skolen, det eneste varme måltid, de får hele dagen.
I Mozambique går 81% af børn i alderen 6-12 år i skole.* Kønsforskellen er kun 2%, og det ses som et tegn på, at kønslighed inden for undervisning kan være inden for rækkevidde. På trods af disse positive tegn giver børns ret til undervisning af høj kvalitet fortsat anledning til bekymring på grund af det utilstrækkelige antal grundskoler og den dårlige kvalitet af de grundskoler, der findes. De fleste lærere er ikke uddannet til at undervise, og der er mangel på borde og andre vigtige materialer i klasselokalerne. Efter grundskolen fortsætter kun 1 ud af 5 børn på overbygningen for 12-16-årige.
Mozambique er 1 af de 11 lande i projektet Børnevenlige skoler i Afrika, som gennemføres af UNICEF og Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development. Projektet går ud på at skabe forhold, der tiltrækker børn til skolerne, sikrer, at de bliver der, og tilbyder dem et sikkert og beskyttende miljø, hvor de kan lære og lege.
Penge fra tøjdyrskampagnen går til projektet Skoler i Afrika, herunder initiativer i Mozambique, så 30.000 børn i 50 skoler kan få undervisningsmaterialer og møbler til klasseværelserne og får undervisning af høj kvalitet og bedre undervisningsmiljøer. Ved at tilbyde støtte og supervision vil 300 lærere få styrket deres kompetencer og udvikle sig. Mindst 80% af børnene i alderen 10-14 år i 150 grundskoler i 2 udpegede områder får adgang til information og relevante færdigheder, så der kan ske en holdningsændring i forhold til HIV, og så sårbarheden over for og risikoen for at få HIV kan reduceres.
UNICEF er også initiativtager til oneminutesJr. network, et internationalt, kreativt initiativ, der giver unge mennesker, især underprivilegerede eller marginaliserede unge, mulighed for at blive hørt. De 1 minut lange personlige historier kan findes på hjemmesiden og har også vakt international interesse. Mere end 2.000 børn og unge fra 93 lande har deltaget siden hjemmesidens lancering, herunder 20 børn fra Chibuto-distriktet i Mozambique.

* 2008 Multiple Cluster Survey (MICS)

Leila Pakkala, UNICEF’s direktør for privat fundraising og partnerskaber:

"Hvert tredje barn i Afrika syd for Sahara får ikke chance for at gå i skole på grund af fattigdom og diskrimination. Med hjælp fra tøjdyrskampagnen kan vi arbejde hen imod også at tilbyde undervisning til den tredjedel af børn, der i øjeblikket ikke får en uddannelse."
Helders drøm for fremtiden

En af deltagerne i projektet One Minute Junior er 14-årige Helder Pecho Cossa fra Chibuto-distriktet i Mozambique. I sin film går Helder rundt i byen og på markedet og tager billeder af gadebørn, der, i stedet for at gå i skole, sælger varer for at hjælpe med at forsørge deres familie. Med stor passion i stemmen spørger han en dreng, der sælger tøj, hvilken fremtid han har. Dengen svarer: ”Min fremtid er at blive på markedet og sælge tøj.”

Det er ikke dén fremtid, Helder ser for sig selv. Han siger, at når han bliver færdig med skolen, vil han gå på universitetet og læse jura. Hans drøm er en dag at blive justitsminister. "”Jeg vil gerne skabe retfærdighed for de fattige og sikre, at deres rettigheder bliver beskyttet,” siger han. “Jeg er også meget optaget af at beskytte børn, der lever på gaden, arbejder som landmænd eller bliver sendt til Sydafrika for at arbejde i minerne i stedet for at gå i skole. Jeg vil gerne hjælpe dem, fordi de har ret til at få en uddannelse."
Helder har 2 ældre søstre på 18 år og 21 år, som allerede er gift. Hans forældre blev skilt, da han var lille, så han bor sammen med sin mor, der har en mindre virksomhed, hvor hun sælger lagner fra Portugal. "Hvis hun er heldig, sælger hun et, og det, hun tjener, går til at købe mad og betale alle vores udgifter," siger Helder. Hans far, der er tømrer, er emigreret til Sydafrika. Han støtter Helders uddannelse og betaler for hans undervisning. "Jeg begyndte i skolen, da jeg var 5 år, men så blev jeg meget syg, og min far tog mig med til Sydafrika, så jeg kunne blive behandlet. Jeg gik glip af undervisningen i et stykke tid," siger han.
Tiden i Sydafrika kan være grunden til, at Helder nævner sin engelsklærer som det bedste ved skolen. En ting, som Helder ikke synes om ved sin skole, er manglen på computere. Han siger, at eleverne gerne vil lære at bruge computere, men der er ikke de nødvendige faciliteter på skolen, og derfor kan de ikke lære det, medmindre forældrene betaler for et privat kursus.
Helder Pecho Cossa, elev og filmskaber:
"Det er meget vigtigt for mig at læse og lære. Når jeg går i skole, kan jeg hjælpe andre, når jeg bliver voksen, og en dag kan jeg bygge et dejligt hus til min mor."
Helder er måske ikke klar over det i øjeblikket, men han inspirerer allerede andre ved at deltage i projektet One Minute Junior og lave en film.
Projekter finansieret af IKEA tøjdyrskampagne 2011

ØSTEUROPA:

 • Litauen
  • Red Barnet (2011)
   Udvikling af effektive alternativer til plejeinstitutioner (nyt land for tøjdyrskampagnen 2012)
 • Rumænien
  • Red Barnet (2011)
   Opfostring af børn i et ikke-stigmatiserende samfund
 • Rusland
  • UNICEF (2011)
   Partnerskaber for børn og unge – social integrering/børn med handicap og unge menneskers helbred

AFRIKA:
 • Skoler i Afrika (2011)
  UNICEF-program rettet mod millioner af børn i Afrika syd for Sahara.
  Finansieret af tøjdyrskampagnerne i 2009, 2010 og 2011
  • Burkina Faso
  • Etiopien
  • Madagaskar
  • Mali
  • Niger
  • Sydafrika
  • Mozambique (nyt land for tøjdyrskampagnen FY12)
ASIEN:
 • Bangladesh
  • Red Barnet (2011)
   Socioøkonomisk selvstændiggørelse af børn med handicap
 • Cambodja
  • Red Barnet (2011)
   Bekæmpelse af diskrimination og vold i skolerne - for integrerende og børnevenlig undervisning af høj kvalitet
 • Kina
  • Red Barnet (2011)
   Undervisning til alle – integrerende undervisning til børn med handicap og minoriteter i det vestlige Kina
  • UNICEF (2011, fortsat fra 2010)
   Undervisning til alle fra den tidlige barndom
 • Indonesien
  • Red Barnet (2011)
   Støtte til familiebaseret pleje af børn med handicap (nyt land for tøjdyrskampagnen FY12)
 • Myanmar
  • Red Barnet (2011)
   Fremme af beskyttelsesinitiativer ledet af børn og forebyggelsesstrategier, der vedrører børn og væbnede konflikter, menneskehandel og risikabel migration (nyt land for tøjdyrskampagnen FY12)
 • Filippinerne
  • Red Barnet (2011)
   Fremme af kvalitet og ligeværdighed i undervisning af børn fra marginaliserede lokalsamfund i den sydlige del af Filippinerne (nyt land for tøjdyrskampagnen FY12)
Leg er et grundlæggende element i børns udvikling

Det er ikke for sjov, at børn skal ha’ lov til at lege med legetøj. Leg er en grundlæggende element i børns udvikling. "I IKEA synes vi, at børn er de vigtigste mennesker i verden," siger Maria Elander of IKEA Children’s School i IKEA of Sweden. "Det er virkelig en hjertesag for os at støtte børnene igennem deres opvækst med vores omfattende viden og produkter, der opfylder deres behov og støtter deres udvikling."

Når IKEA udvikler produkter, sker det i samarbejde med eksperter med viden inden for mange forskellige områder af børns udvikling. Det er sådan, vi selv lærer mere om f.eks. sikkerhed — og hvordan forskellige former for leg stimulerer forskellige former for indlæring. Vi er selv forældre, der bekymrer os om vores børn. Og derfor brænder vi for at udvikle sortimentet i Børnenes IKEA, så det sætter gang i børns kreativitet og fantasi og gi’r glæde og lyst til at lære.
LEKA CIRKUS legetøj
Alle vores tøjdyr er gode til at kramme, trøste, lytte og lege, og de opfordrer samtidig til rollespil, der hjælper børnene med at udvikle sociale færdigheder. Selv de allermindste børn kan udvikle sig med LEKA CIRKUS legetøj, der stimulerer børnene på forskellige måder og lærer dem at gribe, ryste, bygge, samarbejde, lytte og meget mere. Hvis du i løbet af tøjdyrskampagnen køber et tøjdyr til et barn, du holder af, gi’r du 2 gaver på én gang: Et barn udvikler sig ved at lege med tøjdyret, og et andet barn får adgang til undervisning af høj kvalitet. (Og tøjdyret får masser af kærlighed). Alle er glade.

Med KLAPPAR CIRKUS er børnene direktør i deres helt eget cirkus med bløde tøjdyr med klovne, heste, elefanter, tigre, kaniner, aber, bjørne, musikere og meget mere. Her er bl.a. tøjdyr, fingerdukker, hånddukker, rangler og hatte, som kan sætte skub i deres fantasi og indlæringsmuligheder!
Information om virksomheden
31. august 2010 havde IKEA koncernen i alt 280 varehuse i 26 lande. IKEA blev grundlagt i Sverige i 1943 og tilbyder funktionelle og veldesignede boligindretningsprodukter til priser, der er så lave, at de mange mennesker har råd til at købe dem. IKEA har gjort miljømæssige aktiviteter til en del af virksomhedens daglige drift og støtter løbende initiativer, der gavner bl.a. børn og miljø.