Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Nyheder og Presse


IKEA Group belønner medarbejdernes loyalitet
19-12-2013 07:30
 | 
[National]  IKEA Group ønsker at opbygge langsigtede relationer til alle virksomhedens medarbejdere. Det er medarbejderne, som udgør virksomhedens indre styrke og gør virksomheden unik. Nu siger IKEA tak – eller Tack!
IKEA har netop lanceret et nyt medarbejderloyalitetsprogram, Tack!. Programmet, der er for virksomhedens medarbejdere i hele verden, betyder, at både fuldtids- og deltidsansatte modtager et bidrag til deres eksisterende pensionsopsparing.

”Hos IKEA spiller alle, uanset stilling, en vigtig rolle i vores fortsatte vækst. Vi værdsætter vores medarbejdere højt og arbejder på at opbygge langsigtede relationer til alles fælles bedste. Med Tack! ønsker vi at vise vores påskønnelse og taknemmelighed over for medarbejderes loyalitet og bidrag til IKEAs succes,” fortæller Charlotte Brovil, HR-chef hos IKEA Danmark.
Det nye loyalitetsprogram er inspireret af Ingvar Kamprads ønske om at dele IKEAs succes med alle medarbejderne. Principperne bag programmet er fair og enkle – alle fuldtidsmedarbejdere modtager det samme beløb, mens IKEAs deltidsmedarbejdere modtager et forholdsmæssigt beløb svarende til de pågældende medarbejderes arbejdstimer.

Beløbet, der bliver bevilliget til loyalitetsprogrammet, fastsættes årligt. Første år er beløbet fastsat til 100 mio. euro, som fordeles mellem alle lande, hvor IKEA driver virksomhed.
En god arbejdsplads
Det nye loyalitetsprogram lanceres blot få måneder efter lanceringen af One IKEA Bonus – et præstationsbaseret bonusprogram, som er knyttet til medarbejdernes individuelle lønniveau, der udbetales årligt, hvis virksomhedens mål bliver nået.

“Vi tror på vores medarbejdere, og vi ønsker at støtte dem i deres aktive år i IKEA, men også når de går på pension. For IKEA handler det om at være en så god arbejdsplads som muligt, og med de to nye programmer, One IKEA Bonus og Tack!, har vi nu en samlet lønpakke, der er med til at afspejle dette,” siger Charlotte Brovil.

Tidligere på måneden fik IKEAs medarbejdere også en ekstra bonus som resultat af et godt regnskab. I Danmark omfattede det alle godt og vel 2000 medarbejdere, som hver fik en bonus på et beløb svarende til en halv månedsløn.
Fakta om Tack!
Tack! er et loyalitetsprogram og ikke en pensionsordning. Pengene fra programmet bliver udbetalt som et bidrag til medarbejdernes eksisterende pensionsopsparing.

Det er bestyrelsen i INGKA Holding BV*, der årligt fastsætter beløbet, der skal bevilges til IKEAs medarbejdere gennem Tack! programmet. Den årlige bevilling, som første år er fastsat til 100 mio. euro, fordeles mellem alle lande, hvor IKEA Group driver virksomhed, ud fra hvert lands forholdsmæssige andel af den samlede lønudgift.

Bevillingen forudsætter at IKEA Group opnår de fastsatte mål.

Når man har været ansat i IKEA Group i fem hele på hinanden følgende regnskabsår, er man kvalificeret til at deltage i Tack! Medarbejdere, der er ansat før regnskabsåret 2014 (FY14), bidrager allerede til deres kvalificeringsperiode med hvert afsluttet regnskabsår fra og med regnskabsåret 2010 (FY10).

Alle fuldtidsmedarbejdere i et land modtager det samme beløb, uanset afdeling, stilling eller lønniveau.Deltidsmedarbejdere modtager et forholdsmæssigt beløb svarende til de pågældende medarbejderes arbejdstimer.

Medarbejdernes individuelle beløb vil blive sat til side årligt og sættes ind på medarbejdernes individuelle pensionsopsparing, efter man har været ansat i hele kvalificeringsperioden.

Fortsætter man med at arbejde i IKEA Group efter kvalificeringsperioden, modtager man et bidrag til sin pensionsopsparing efter hvert afsluttet regnskabsår.

Forlader man som medarbejder IKEA Group i løbet af kvalificeringsperioden, er man ikke berettiget til at modtage beløbet.

Pensionsudbetalingen fra Tack! begynder det år, man når den almindelige pensionsalder i det land, man bor i.

* INGKA Holding BV er moderselskab til IKEA Group.
For yderligere information, kontakt venligst:
Tina Lindharth
Corporate PR-ansvarlig
Telefon: 50 76 29 11
E-mail: tina.lindharth@IKEA.com
IKEA Danmark
IKEA Danmark A/S
Mårkærvej 15
2630 Taastrup