Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tiskové informace


IKEA 365+ SÄNDA
[International]  IKEA vyměňuje kolejničku IKEA 365+ SÄNDA o délce 70 a 14 cm z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým šokem
IKEA žádá zákazníky, kteří vlastní kolejničku KEA 365+ SÄNDA o délce 70 cm a/nebo 114 cm od dodavatele číslo 21338 a s datem výroby 1134 – 1208 (první dvojčíslí označuje rok, druhé týden), aby ji okamžitě přestali používat a vrátili ji do jakéhokoliv obchodního domu IKEA, kde jim bude vyměněna za náhradní výrobek nebo jim bude vrácena plná cena kolejničky.
IKEA 365+ SÄNDA kolejnička
Důležité upozornění!
Z bezpečnostních důvodů před demontáží kolejničku odpojte od přívodu elektřiny.
Výše uvedenou kolejničku je potřeba vyměnit, protože se ukázalo, že má vadné uzemnění, které by v případě manipulace s kolejničkou nebo zapojenými lampami mohlo představovat nebezpečí elektrického šoku.

IKEA neobdržela žádné hlášení o úrazech spojených spoužíváním kolejničky SÄNDA.
IKEA 365+ SÄNDA
Tyto kolejničky se prodávaly v období od září 2011 do března 2012. Výměna se týká pouze kolejničky IKEA 365+ SÄNDA o délce 70 a 114 cm od dodavatele číslo 21338, s datem výroby 1134 – 1208.
Štítek na kolejničkách prodávaných na evropském trhu
Pro více informací se obraťte na Zákaznickou linku IKEA na telefonním čísle 251610110.

IKEA se omlouvá za veškeré nepříjemnosti, které vám tato situace může způsobit.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.