Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tiskové informace


Progress on Sustainability at IKEA
[International]  IKEA Group releases 2011 sustainability report
Dnes vydaná Zpráva IKEA o udržitelnosti za rok 2011 shrnuje práci, kterou vykonala IKEA Group v oblasti udržitelnosti na globální úrovni během fiskálního roku 2011*, včetně klíčových ukazatelů výkonnosti pro porovnání výsledků a stanovených cílů.
Mikael Ohlsson, prezident a CEO, IKEA Group připomíná, že vizí IKEA je vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí. To ovlivňuje vývoj sérií i přístup IKEA k obchodu. Kořeny společnosti jsou v oblasti Småland, a právě proto si IKEA uvědomuje, jak je šetrný přístup ke zdrojům důležitý. Stal se koneckonců základem práce v oblasti udržitelnosti. IKEA chce zákazníkům umožnit, aby mohli doma žít udržitelnějším způsobem a aby to pro ně bylo snadné a cenově i technicky přístupné. Zároveň se nadále snaží posilovat svůj pozitivní vliv na veřejnost.
Steve Howard, Chief Sustainability Officer, IKEA Group vysvětluje, že IKEA pociťuje stále intenzivněji nutnost jednat udržitelně a sama si nepřestává stanovovat vysoké cíle. IKEA se usilovně snaží zajišťovat více obnovitelné energie, chránit suroviny, eliminovat odpad pomocí inovativních řešení a vytvářet nové zdroje. Tato snaha už má své výsledky.
IKEA není na poli udržitelného vývoje žádným nováčkem; už dlouhou dobu vytváří
z mála více, usiluje o ty nejvyšší etické standardy i o to, aby byla (ve) společnosti dobrým partnerem. IKEA je zakládajícím členem jak certifikačního systému Forest Stewardship Council, tak programu Better Cotton Initiative a více jak deset let úspěšně partnersky spolupracuje s UNICEF, Save the Children a WWF. V roce 2000 byl zveřejněn Kodex IKEA pro dodavatele IWAY. Od té doby bylo zaznamenáno přes
165 000 zlepšení v environmentální a sociální oblasti, která zkvalitnila život lidí
a ušetřila přírodu. Udržitelnost je součástí kultury i hodnotového systému IKEA a je při všech činnostech zohledňována.
Klíčové body Zprávy o udržitelnosti z roku 2011:
 • IKEA investovala velké částky do obnovitelné energie, zejména do větrné
  a solární, a přiblížila se tak svému dlouhodobému cíli: využívat 100 procentně obnovitelnou energii. Více než polovina energie potřebná na provoz budov IKEA pochází z obnovitelných zdrojů.

 • Přístup k energii se napříč všemi obchodními domy IKEA zlepšil o 4 další procenta, především díky úpravám ve vybavení obchodních domů. IKEA tak během fiskálního roku 2011 ušetřila 6,2 milionů eur a dokázala, že zlepšení
  v oblasti udržitelnosti s sebou mohou přinést i výrazné obchodní výhody. IKEA rovněž podniká kroky k tomu, aby zákazníci mohli šetřit energiemi také doma. Během fiskálního roku 2011 prodala 168 000 indukčních varných desek
  s nízkou spotřebou energie, což je téměř polovina všech kuchyňských varných desek prodaných v obchodních domech IKEA.

 • Podíl udržitelnější bavlny se v IKEA výrazně zvýšil – až na 50 000 tun, což je 23,8 procent veškeré spotřebované bavlny. IKEA pomáhá spolu s WWF
  a dalšími lokálními partnery pěstitelům bavlny v Indii, Pákistánu, Číně
  a Turecku tím, že zavádí udržitelnější metody obdělávání a kultivace při pěstování bavlny. Více než 100 000 farmářů teď používá postupy, které výrazně snižují spotřebu chemických pesticidů, hnojiv a vody. Náklady na pěstování jsou díky tomu nižší a výnosy z půdy naopak vyšší.

 • Celkový obnos finanční pomoci od IKEA Foundation se v roce 2011 zvýšil na
  65 milionů eur. Z programů financovaných v tuto dobu, které zajišťují partneři UNICEF a Save the Children, by mělo mít užitek odhadem asi 100 milionů dětí.
Dokument The IKEA approach to sustainability – How we manage sustainability in our business blíže popisuje přístup IKEA k otázkám udržitelnosti ve vztahu k obchodu. Oba dokumenty jsou dostupné na www.IKEA.com vždy na stránkách dané země (pod About IKEA, People & the Environment).
 
*Fiskální rok IKEA (FY) 2011 začíná 1. září 2010 a končí 31. srpna 2011.
Klíčové informace o společnosti
IKEA nabízí atraktivní a funkční domácí zařízení za dostupné ceny. IKEA Group byla založena v roce 1943, má 287 obchodních domů ve 26 zemích a 131 000 zaměstnanců, kteří realizují vizi IKEA: vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí. Péče o lidi i o životní prostředí je neodmyslitelnou součástí všech aktivit. IKEA trvale podporuje iniciativy, které se starají o děti a životní prostředí. Více informací naleznete na webových stránkách vaší země na www.IKEA.com

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.