Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Newsroom


Knuffels voor onderwijs
[International]  Help de allerbelangrijkste mensen ter wereld
De IKEA knuffelactie 2011

Ze zijn schattig, knuffelig en dragen bij tot een goed doel. Het zijn de knuffels! Welkom bij de Knuffelactie van dit jaar, waarin we de klanten uitnodigen ons te helpen onderwijsprojecten van UNICEF te sponsoren. Met deze brochure willen we je niet alleen onze knuffels voorstellen, we laten je ook kennismaken met enkele van de vele kinderen die profiteren van de actie, vertellen je over de projecten die we dit jaar ondersteunen, en nog veel meer. Knuffels kunnen niet alleen goed knuffelen en luisteren, ze zijn ook uitstekende leraars die mensen over de hele wereld bewust maken van het belang van onderwijs voor kinderen.
Onderwijs de kinderen, dan doen zij de rest

Wij bij IKEA vinden dat kinderen de allerbelangrijkste mensen ter wereld zijn. Wij vinden dat elk kind het recht moet hebben om kind te zijn, en de vrijheid moet hebben om te spelen, te leren en zijn talenten te ontwikkelen. Daarom willen we ons inspannen om miljoenen kinderen een betere uitgangspositie te geven, zodat ze zich volledig kunnen ontplooien en hun eigen toekomst in handen nemen. Wanneer we zeggen dat we een beter dagelijks leven willen creëren voor zo veel mogelijk mensen, bedoelen we ook de vele mensen in nood. Samen met de IKEA klanten willen we met onze Knuffelactie onze overtuiging volgen: het geloof dat als je kinderen onderwijst, ze het daarna zelf kunnen.
Een medewerker van IKEA Belgium kreeg onlangs de kans om zelf een UNICEF project in Mali te bezoeken. Barbara Verbeek, van het IKEA woonwarenhuis in Gent, vertelt: "Ik was nog nooit in Mali geweest, en ik had geen idee hoe de mensen daar leven. Toen ik daar aankwam, begreep ik meteen wat een belangrijke rol organisaties als UNICEF spelen in die landen. Er moet nog veel gebeuren, maar toen ik dat kleine jongetje zag met zijn blauwe UNICEF rugzak (vol schoolspullen) begreep ik dat er wel degelijk dingen aan het veranderen waren." Schenkingen van de Knuffelactie zetten die verandering in gang en zorgen ervoor dat kinderen toegang krijgen tot het kwaliteitsonderwijs dat zij verdienen. Tegelijk groeit hun medeleven, worden hun dromen aangewakkerd en leidt hun opleiding tot verdere veranderingen.
Barbara Verbeek, medewerker IKEA Gent:
"Er moet nog veel gebeuren, maar toen ik dat kleine jongetje zag met zijn blauwe UNICEF rugzak (vol schoolspullen) begreep ik dat er wel degelijk dingen aan het veranderen waren."
Van armoede naar voorspoed

De IKEA Foundation vindt dat elk kind toegang moet hebben tot kwaliteitsvol basisonderwijs. Scholen bieden kinderen een veilige omgeving met ondersteuning, toezicht en sociale omgang. Kinderen leren er ook levensvaardigheden waarmee ze hun eigen gezondheid en die van hun familie en gemeenschap kunnen verbeteren. Bovendien maakt de toegang tot kwaliteitsonderwijs kinderen minder kwetsbaar voor misbruik, uitbuiting en ziekte.

Eind 2009 werden IKEA Social Initiative en zijn werk geïntegreerd in de IKEA Foundation. "We willen mensen helpen om voor zichzelf een beter dagelijks leven te creëren, vandaag én morgen, en de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en transformeren in een opwaartse spiraal van voorspoed", zegt oprichter Ingvar Kamprad. Een belangrijke partner van de IKEA Foundation is UNICEF. Via de IKEA Foundation is IKEA wereldwijd de grootste bedrijfsdonor voor beide organisaties.

De IKEA Foundation wil de kansen voor kinderen en jongeren verbeteren door holistische programma's op lange termijn te financieren die ingrijpende en blijvende veranderingen tot stand kunnen brengen en de kinderen en jongeren in staat kunnen stellen hun toekomst in eigen handen te nemen.
Het Verdrag betreffende de rechten van het kind

Het Verdrag betreffende de rechten van het kind is algemeen erkend en verbindt regeringen over de hele wereld ertoe om erop toe te zien dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en ondersteunende omgeving, met toegang tot kwaliteitsonderwijs, gezondheidszorg en een goede levensstandaard. Er bestaan nog steeds talrijke uitdagingen voor de verwezenlijking van de kinderrechten, maar het Verdrag biedt uitzicht op een wereld waarin elk kind blijft leven, zich kan ontplooien, zich beschermd weet en ondersteund wordt. Het Verdrag somt de fundamentele mensenrechten op van kinderen waar ook ter wereld.
Het is gebaseerd op vier basisprincipes:
 • Niet-discriminatie
 • Aandacht voor de belangen van het kind
 • Het recht op leven en ontwikkeling
 • Respect voor de standpunten van het kind

Hier volgen enkele van de belangrijkste rechten:
 • Kinderen hebben recht op onderwijs, basisonderwijs moet gratis zijn.
 • Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen werk dat gevaarlijk is of dat hun gezondheid of scholing kan schaden.
 • Kinderen hebben het recht op toereikende zorg en bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing.
 • Kinderen hebben recht op een goede gezondheidszorg, zuiver water, gezonde voeding en een schone omgeving.
 • Kinderen hebben recht op ontspanning en spel, en om deel te nemen aan uiteenlopende activiteiten.
Langetermijneffecten van een korte actie

Net zoals bij het IKEA concept, waarbij de klanten hun meubelen zelf monteren, ligt het succes van de Knuffelactie in de samenwerking. Voor elke knuffel of kinderboek dat verkocht wordt tussen 29 oktober en 31 december 2011, zal de IKEA Foundation 1 euro schenken aan UNICEF, om bij te dragen tot de scholing van de minstbedeelde kinderen. De actie steunen met een aankoop is een makkelijke manier om ons te helpen in de strijd voor het recht van elk kind op kwaliteitsonderwijs. Sinds de start in 2003 heeft de jaarlijkse Knuffelactie in totaal 35,2 miljoen euro ingezameld, die heeft bijgedragen tot een beter leven voor meer dan acht miljoen kinderen in 45 landen. Dit jaar streven we naar 12 miljoen euro.
Voor elke knuffel die je koopt, schenkt IKEA 1 euro aan onderwijsprojecten voor kinderen.
IKEA vestigingen in 38 landen/gebieden nodigen hun klanten uit om aan de actie deel te nemen, wat betekent dat meer dan 300 IKEA woonwarenhuizen en vele miljoenen knuffelfans hun steentje kunnen bijdragen om écht een verschil te maken. Hoewel de actie zelf maar kort loopt, zorgt het ingezamelde geld voor de ondersteuning en uitbreiding van de projecten van UNICEF, die dag in dag uit werken voor de allerbelangrijkste mensen ter wereld.
De langetermijneffecten van de actie kunnen we zien in voorbeelden zoals het verhaal van Helder Pecho Cossa uit het Chibuto-district in Mozambique. Helder nam deel aan het door UNICEF gesponsorde One Minute Jr-initiatief. In zijn film van één minuut vraagt hij aan een kind dat op straat werkt: 'Kleren verkopen? Hoe zie je je toekomst?' Helder wil dat zijn toekomst anders is. "Door naar school te gaan kan ik iemand worden die anderen helpt", zegt hij. Hoe zou het Helder vergaan zonder de steun van UNICEF en de Knuffelactie?
"Dat tot nu toe acht miljoen kinderen de kans hebben gekregen op kwaliteitsvol basisonderwijs, is rechtstreeks te danken aan de IKEA Knuffelacties. Dat dit zo'n diepgaande impact kan hebben op de levens van zo veel kinderen, is te danken aan de onschatbare bijdrage van zowel de IKEA medewerkers als de klanten. We verheugen er ons al op om opnieuw deel te mogen uitmaken van deze unieke wereldwijde actie."

- Elisabeth Dahlin, Voorzitter van het Stuurcomité voor de samenwerking met de IKEA Foundation
UNICEF is in meer dan 150 landen en gebieden op het terrein aanwezig en helpt kinderen niet alleen te overleven maar ook zich ten volle te ontplooien, van de vroegste kinderjaren tot de adolescentie. UNICEF is 's werelds belangrijkste verstrekker van vaccins in ontwikkelingslanden, draagt bij tot de gezondheid, correcte voeding, zuiver water en hygiëne voor kinderen, tot kwaliteitsvol basisonderwijs voor alle jongens en meisjes, en tot de bescherming van kinderen tegen geweld, uitbuiting en aids. UNICEF wordt volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen van particulieren, bedrijven, stichtingen en overheden.
Leila Pakkala, UNICEF Director of Private Fundraising and Partnerships:

"De IKEA klanten en medewerkers die de Knuffelactie ondersteunen, hebben ons geholpen kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan acht miljoen kinderen in een 40-tal landen over de hele wereld. Vaak gaat het om de minstbedeelde kinderen in een maatschappij - wezen, kinderen die in extreme armoede leven, en meisjes. Geen enkele andere investering biedt een langduriger bijdrage dan kinderen een opleiding te bezorgen, en we zijn iedereen bijzonder dankbaar voor zijn deelname aan de actie."
Vandaag helpen we samen al 8 miljoen kinderen.

Sinds het begin in 2003 heeft de Knuffelactie al 35,2 miljoen euro ingezameld, en hebben we 8 miljoen kinderen geholpen met beter opgeleide leraren, klaslokalen, boeken en potloden.
Salma wil haar eigen bedrijf opstarten

Salma is een meisje van 12 dat net een cursus van één jaar achter de rug heeft in een centrum voor beroepsopleiding. Wanneer ze met haar huidige naaicursus klaar is, wil ze haar eigen bedrijf opstarten en hoopt ze te kunnen terugkeren naar haar dorp.
Salma kreeg deze mogelijkheid om cursussen te volgen dankzij een driejarenproject gefinancierd door de Knuffelactie van 2008. Dankzij dit project konden lokale partner Ain O Salish Kendrew (ASK) gemarginaliseerde kinderen helpen dingen te leren waarmee ze hun situatie kunnen verbeteren. Zowel kinderen van etnische minderheden uit afgelegen gebieden, als werkende stadskinderen (inclusief zij die werken in het huishouden) krijgen hiermee toegang tot een kwaliteitsopleiding en worden op die manier beschermd tegen misbruik en uitbuiting. Kinderen die nooit de kans hebben gekregen om naar school te gaan, krijgen toegang tot onderwijs in een informele schoolomgeving en kunnen hun vaardigheden ontwikkelen dankzij de trainingen in verschillende beroepen, wat hen helpt een betere toekomst voor zichzelf uit te stippelen.

In haar jonge leven had Salma nog nooit de kans gekregen om naar school te gaan. Toen ze 5 jaar oud was, trouwde haar vader met een andere vrouw en scheidde hij van haar moeder. Na de dood van haar moeder ging Salma bij haar tante wonen. Ze bleven nog een paar jaar in hun dorp wonen, maar slaagden er niet in drie maaltijden per dag bijeen te sparen en leden continu honger. Door armoede en onvoldoende werkgelegenheid in het dorp zagen ze zich gedwongen te verhuizen naar Dhaka. Haar tante was echter niet langer in staat voor haar te zorgen. Toen Salma 11 was, regelde haar tante voor haar een baan als huishoudster, wat ze meer dan een jaar lang deed. Salma heeft nog een jongere zus die in een ander huishouden in Dhaka werkt, maar ze krijgen zelden de kans elkaar te zien.
Dankzij een gemeenschapswerker die met haar werkgever sprak, kreeg Salma de kans een opleiding te volgen. Veel van de ongeveer 4 miljoen thuiswerkende kinderen in Bangladesh krijgen deze kans niet. Niet alleen wordt kindarbeiders een degelijke opleiding ontzegd, ze werken vaak in aan slavernij grenzende omstandigheden en lopen een groot risico op mentaal, fysiek en seksueel misbruik. De meerderheid van de kinderen die in het huishouden werken zijn meisjes, en ze leiden een gemarginaliseerd, onzichtbaar en kwetsbaar bestaan. De meeste kindarbeiders leven in de huizen van andere mensen, in totale isolatie.

De opleidingsmogelijkheden voor kinderen vormen de basis voor hun kans op een betere toekomst, waarbij kinderen als Salma hun leven in eigen handen kunnen nemen.
Salma, studente, huishoudster en toekomstig ondernemer:
"Als ik mijn naaicursus heb voltooid, wil ik mijn eigen zaak beginnen en terug in mijn dorp gaan wonen."
Naar een kindvriendelijk kwaliteitsonderwijs in Mozambique

Ruwweg de helft van de 20,5 miljoen inwoners van Mozambique zijn kinderen jonger dan 18, en 55% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Mozambique is een van de armste landen ter wereld, en staat op de 165ste plaats van 169 op de Index van de menselijke ontwikkeling (Human Development Index) van 2010. Er zijn immers enorme hiaten op het gebied van de gezondheidszorg, het verlagen van het sterftecijfer, de infrastructuur, het onderwijs, de afvalverwerking, de watervoorziening, de sociale bescherming enz.

Voor de meeste kinderen in Mozambique is onderwijs de enige manier om deze hindernissen te overwinnen. Kinderen die kunnen lezen, schrijven en rekenen kunnen hopen op betere banen wanneer ze opgroeien. Scholen leren kinderen ook over dagelijkse hygiëne, en hoe ze zichzelf en hun familie moeten beschermen tegen ziekten. En voor veel kinderen is de schoolmaaltijd de enige warme maaltijd van de dag.
In Mozambique gaat 81% van de kinderen tussen 6 en 12 naar de basisschool.* Het verschil tussen meisjes en jongens is slechts 2%, wat aangeeft dat gelijkheid in het onderwijs misschien zelfs een haalbare kaart is. Ondanks deze positieve signalen schiet het onderwijs nog steeds tekort, want er zijn onvoldoende beschikbare basisscholen, en ze zijn van abominabele kwaliteit. De meeste onderwijzers zijn niet of slecht opgeleid, in de klaslokalen zijn er geen tafels en in de meeste gevallen ontbreken alle andere essentiële lesmaterialen. Na de basisschool gaat slechts één op vijf kinderen door naar het secundair onderwijs.
Mozambique is een van de 11 landen in het Child-Friendly Schools for Africa project van UNICEF en het Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, dat streeft naar het creëren van omstandigheden die kinderen stimuleren naar school te gaan, hen daar houden en hun een veilige en beschermende omgeving te bieden waar ze kunnen leren en spelen.
Een deel van het geld dat werd ingezameld met de Knuffelactie gaat naar Schools for Africa projecten, waaronder initiatieven in Mozambique die ervoor zorgen dat 30.000 kinderen in 50 scholen lesmateriaal, klasmeubelen en een betere les- en leeromgeving krijgen. Daarnaast zullen 300 leraars, door ondersteuning en toezicht, beter opgeleid en gevormd worden. En ten minste 80% van alle kinderen tussen 10 en 14 jaar in 150 basisscholen in twee doeldistricten zal correcte informatie krijgen over hiv en zal relevante vaardigheden aangeleerd krijgen om de gewoonten te veranderen, met de bedoeling de risico's op en de kwetsbaarheid voor hiv-besmetting te verminderen.
UNICEF is ook een van de initiatiefnemers van het One Minute Jr. netwerk, een internationaal kunstinitiatief dat jongeren, in het bijzonder minderbedeelde of gemarginaliseerde jongeren, de kans geeft hun stem te laten horen. Deze persoonlijke verhalen van één minuut zijn online beschikbaar en zullen internationaal worden uitgezonden. Meer dan 2000 jongeren uit 93 landen hebben hier sinds de oprichting aan deelgenomen, waaronder 20 kinderen uit het Chibuto-district van Mozambique.

* Multiple Cluster Survey (MICS) 2008

Leila Pakkala, Director of Private Fundraising and Partnerships, UNICEF:

"Niet elk kind in subsaharisch Afrika krijgt de kans naar school te gaan, en armoede en discriminatie zijn hier vaak de oorzaak van. Met de hulp van de Knuffelactie kunnen we ernaar streven onderwijs te bieden aan dat ene derde van alle kinderen ter wereld dat die kans anders nooit krijgt."
Helders droom voor de toekomst

Een van de deelnemers aan het One Minute Junior project is de 14 jaar oude Helder Pecho Cossa uit het Chibuto-district van Mozambique. In zijn film loopt Helder door de stad en naar de markt, en schiet hij beelden van straatkinderen die in plaats van naar school te gaan goederen verkopen om hun familie te ondersteunen. Met voelbare passie in zijn stem vraagt hij een jongen die kleren verkoopt hoe hij zijn toekomst ziet. De jongen antwoordt, 'Mijn toekomst is hier op de markt te blijven en kleren te verkopen.'

Dat is niet de toekomst die Helder ziet voor zichzelf, hij wil naar de universiteit gaan en rechten studeren als hij klaar is met school. Het is zijn droom om minister van Justitie te worden. "Ik zou graag rechtvaardigheid willen voor de armen, en ervoor zorgen dat hun rechten worden beschermd", zegt hij. "Ik ben ook erg bezorgd over de bescherming van kinderen die op straat wonen, die als boeren werken of die naar Zuid-Afrika worden gestuurd om in de mijnen te werken in plaats van naar school te gaan. Ik zou hen graag helpen, want ook zij hebben recht op een opleiding."
Helder heeft twee oudere zussen, 18 en 21 jaar oud, die al getrouwd zijn. Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij klein was, en dus woont hij samen met zijn moeder die een kleine zaak heeft die lakens uit Portugal verkoopt. "Als ze geluk heeft verkoopt ze er een, en met wat ze verdient op de verkoop kan ze eten kopen en al onze uitgaven betalen", vertelt Helder. Zijn vader is schrijnwerker en emigreerde naar Zuid-Afrika. Hij steunt Helder in zijn opleiding en betaalt zijn studies. "Ik begon naar school te gaan toen ik vijf jaar oud was, maar toen werd ik erg ziek en nam mijn vader me voor behandeling mee naar Zuid-Afrika. Ik ben toen een tijdje niet naar school geweest", legt hij uit.
Zijn tijd in Zuid-Afrika is wellicht de reden waarom Helder vindt dat zijn Engelse leerkracht het beste is aan zijn school. Wat Helder niet fijn vindt is het gebrek aan computers op school. Hij en zijn medeleerlingen willen leren computers te gebruiken, maar omdat er op school geen zijn, kunnen ze dat niet leren, tenzij de ouders een privécursus betalen.
Helder Pecho Cossa, student en regisseur:
"Studeren en bijleren zijn heel belangrijk voor me. Door naar school te gaan kan ik iemand worden die anderen helpt, en op een dag wil ik een mooi huis kunnen bouwen voor mijn moeder."
Hoewel hij het misschien nog niet beseft, helpt Helder al door met zijn film en zijn deelname aan het One Minute Junior project anderen te inspireren.
Projecten die gesteund zullen worden door de Knuffelactie herfst 2011

OOST-EUROPA:

 • Rusland
  • UNICEF (2011)
   Partnerships voor kinderen en jongeren – Sociale inclusie/Kinderen met een handicap en jongerengezondheid

AFRIKA:
 • Schools for Africa (2011)
  Een UNICEF programma dat gericht is op miljoenen kinderen in subsaharisch Afrika.
  Gefinancierd door de Knuffelacties 2009, 2010 en 2011
  • Burkina Faso
  • Ethiopië
  • Madagaskar
  • Mali
  • Niger
  • Zuid-Afrika
  • Mozambique (nieuw land Knuffelactie 2011)
AZIË:
 • UNICEF (2011, verderzetting 2010)
  Onderwijs voor de allerjongsten
Spelen is fundamenteel

Kinderen hun ding laten doen met speelgoed is veel meer dan gewoon leuk. Spelen is een fundamenteel aspect van de ontwikkeling van kinderen. "Voor IKEA zijn kinderen de allerbelangrijkste mensen ter wereld", zegt Maria Elander van IKEA Children's School bij IKEA of Sweden. "Hen ondersteunen doorheen hun kindertijd, met een uitgebreide kennis en met producten die hun ontwikkeling volgen en bevorderen: dat is een ware passie voor ons."

Bij het creëren van producten werkt IKEA samen met experts uit veel verschillende domeinen inzake de ontwikkeling van kinderen. Op die manier willen we steeds meer leren over zaken als veiligheid - en over de uiteenlopende manieren van spelen waarmee de verschillende types ontwikkeling gestimuleerd worden. Wij zijn namelijk óók bezorgde ouders. Daarom is ons team vastbesloten om van IKEA Kinderland een productlijn te maken die creativiteit, verbeelding, plezier en ontwikkeling bevordert.
LEKA CIRKUS speelgoed
Niet alleen zijn alle knuffels goed in knuffelen, troosten, luisteren en spelen, ze stimuleren ook het rollenspel bij kinderen, voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Zelfs de allerkleinsten kunnen groeien met het LEKA CIRKUS speelgoed, dat kinderen leert grijpen, schudden, bouwen, interageren en luisteren en nog veel andere stimuli biedt. Door een knuffel te kopen voor een lief kleintje, geef je eigenlijk twee cadeaus: éen kind kan zich ontwikkelen door te spelen met het speelgoed, terwijl een ander toegang krijgt tot kwaliteitsonderwijs. (En ook de knuffel krijgt een portie liefde.) Tover een glimlach op elk gezicht!

Met KLAPPAR CIRKUS kunnen kinderen presentator worden van hun eigen zacht en knuffelig circus, vol clowns, paarden, olifanten, tijgers, konijnen, apen, beren, muzikanten en nog veel meer. Er zijn knuffels, vingerpopjes, handpoppen, rammelaars, hoeden enz. om hun verbeelding en ontwikkeling aan te wakkeren!
Contactinformatie
Neem voor meer info contact op met de plaatselijke PR-afdeling:
Weiveldlaan 19
1930 Zaventem
e-mail PRESS.BELGIUM@IKEA.COM
Bedrijfsinformatie
Op 31 augustus 2010 beschikte de IKEA Groep in totaal over 280 woonwarenhuizen in 26 landen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden. Het biedt een brede waaier van woninginrichtingsproducten met een functioneel design tegen prijzen die voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar zijn. IKEA integreert de inspanningen voor de bescherming van het milieu in de dagelijkse bedrijfsvoering, en ondersteunt voortdurend initiatieven die ten goede komen aan kinderen en het milieu.